Oglasi J.U. "Opće bolnice Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo

 

DOKUMENTACIJA KOJA JE POTREBNA ZA OBAVLJANJE STAŽA/VOLONTIRANJE

  • Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme do 1 (jedne) godine (23.12.2020. god.)
  • Lista uspješnih kandidata 15.12.2020. god.
  • Konkurs za izbor kandidata za dodjelu osnovnih specijalizacija (12.12.2020. god.)
  • Lista kandidata nakon provedenog pismenog ispita
  • Obavještenje kandidatima o održavanju pismenog ispita
  • Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa
  • Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine (07.11.2020. god.)
 

Pitanja za radno mjesto ljekar spec. endokrinolog i izvor literature:

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

LUNG HEALTH CONFERENCE

BIH web banner

 

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI