ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU

Ped 1

 

Tel: 033 285 283

Radno vrijeme: 07:30-14:00

Šef odjeljenja: dr. Jasmina Šlaku, spec. pedijatar

Tel: 033 285 430

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Glavna medicinska sestra: Midheta Karišik, dipl. med. sestra

Tel: 033 285 483

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel pedijatrije je otvoren 02.10.2019. godine.

Sastoji se od 4 organizacione jedinice:

  • Odsjek za prijem i dnevnu bolnicu
  • Odsjek za opću pedijatriju
  • Odsjek za neonatologiju
  • Savjetovalište za pedijatriju

Na odjelu se hospitaliziraju sva djeca sa područja Kantona Sarajevo od rođenja do navršenih 18 godina starosti. Odjel pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, u skladu sa dijagnostičkim i terapeutskim mogućnostima naše ustanove. Na odjelu je uposleno 9 specijalista pedijatara, od toga 1 subspecijalista neonatolog, i 16 pedijatrijskih medicinskih sestara.

Odsjek za prijem i dnevnu bolnicu

Prijemna ambulanta smještena je na ulazu pedijatrijskog odjela. Radi od 07:30 – 15:30 svakim radnim danom, osim ponedjeljka i petka kad je 24-osatno radno vrijeme. Pacijentu se nakon registracije u bolničkom informacionom sistemu urade antropometrijska mjerenja i registracija vitalnih parametara, potom specijalista pedijatar obavi pregled. Nakon pregleda ljekar odlučuje o hospitalizaciji ili daljnjem ambulantnom tretmanu. Redovno se sprovodi trijaža svih stanja u pedijatriji, specijalistički pregledi u dobi od 0-18 godina, interpretacija EKG –a sa mišljenjem, uzimanje materijala za specifične laboratorijske nalaze i interpretacija istih, sprovođenje svih oblika terapije, spirometrija, davanje savjeta roditeljima i starateljima.

Posebno ističemo Dnevnu bolnicu koja ima za cilj pružanje kompletne zdravstvene zaštite pacijentima čija priroda bolesti omogućava kratkotrajan boravak u bolnici. Princip rada zasnovan je na brzoj dijagnostici i liječenju svih stanja iz oblasti pedijatrije. U slučaju da nastupi pogoršanje kliničkog stanja ili laboratorijskih nalaza može se donijeti odluka za prijem na odjel. Ovakav koncept rada omogućava kraću hospitalizaciju, a posebno doprinosi manjem odsustvu djece iz škole, bržem oporavku, manjem broju bolovanja roditelja te psihosocijalnom aspektu djeteta kojem pridajemo poseban značaj.

Odsjek za opću pedijatriju

Odsjek za opću pedijatriju provodi savremenu dijagnostičku obradu i liječenje akutno i hronično oboljele djece u skladu sa aktuelnim trendovima iz područja pedijatrije. Odjel pedijatrije posjeduje 15 kreveta. Odjel je moderno koncipiran, omogućava boravak pratnje uz dijete, posjeduje igraonicu za djecu te savremenu opremu.

        Odsjek za neonatologiju:

Odsjek pruža dijagnostičke i terapijske usluge novorođenčadi odmah po rođenju, te onih čije kliničko stanje zahtjeva bolničko liječenje. Svakom novorođenčetu se sprovodi prevencija rane hemoragične bolesti, metabolički skrining na hipotireozu i fenilketonuriju, selektivno skrining kukova, primjena BCG i Hepatitis vakcine. U suradnji sa dječijim kardiolozima vrši se rana detekcija urođenih srčanih mana i transport u odgovarajuću ustanovu. Uz dijagnostiku i liječenje vrši se kontinuirana edukacija majki o prirodnoj ishrani, dojenju, čemu se pridaje posebna pažnja prema standardima akreditovanih „Bolnica prijatelj beba“.

Savjetovalište za pedijatriju radi svaki radni dan u periodu od 08 do 14 sati.

Utorkom , srijedom i četvrtkom u periodu od 10-13 sati otvoreno je za naše male pacijente i majke - Savjetovalište o dojenju.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava