CENTRALA

285-100

FAX

285-370

Urgentni centar

285-261

Prijemna služba

285-113

NEMEDICINSKA DJELATNOST

Kabinet direktora

Direktor

285-101

Sekretarica

285-102

Glavni medicinski tehničar bolnice

285-433

Odsjek za poboljšanje kvaliteta

     285-277

Odjeljenje za bibliotečku,informacionu i edukacionu djelatnost

285-109
285-439

Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije

285-426

285-388

Služba za pravne i personalne poslove

Rukovodilac službe

285-106

Pravni referent

285-107

Personalni referent

285-108

Protokol

285-110

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Rukovodilac službe

285-116

Info.o troškovniku liječenja

285-121

Info.o fakturama dobavljača

285-351

Info.o plaćenim fakturama

285-119

Odjeljenje za tehničke poslove i investicije

285-415

MEDICINSKA DJELATNOST

Bolnička apoteka

Rukovodilac apoteke

285-202

Informacije

285-210

Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju

Rukovodilac odjeljenja

285-423

Glavni med. tehničar odjeljenja

285-353

Informacije na odjeljenju

285-408

Ambulanta za anesteziološke preglede

285-204

Ambulanta za terapiju bola

285-204

Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Rukovodilac odjeljenja

285-174

Glavni med. tehničar odjeljenja

285-177

Informacije

285-178

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo

Rukovodilac odjeljenja

285-409

Glavni med. tehničar odjeljenja

285-432

Kabinet

285-285

Informacije - porodilje

285-287/-288

Informacije - ginekol. pacijenti

285-369

Savjetovalište za pedijatriju i neonatologiju

285-180

Odjeljenje za hirurgiju

Rukovodilac odjeljenja

285-237

Sekretarica

285-238

Glavni med. tehničar odjeljenja

285-403

Odsjek za oftalmologiju

Rukovodilac odsjeka

285-155

Informacije na odsjeku

285-162

Kabinet

285-159

Odsjek za opću hirurgiju

Rukovodilac odsjeka

285-445

Informacije na odsjeku

285-358

Informacije na odsjeku - samo za plastiku

285-278

Kabinet

285-241

Odsjek za ortopediju

Rukovodilac odsjeka

285-270

Informacije na odsjeku

285-271

Kabinet

285-275

Odsjek za otorinolaringologiju

Rukovodilac odsjeka

285-165

Informacije na odsjeku

285-355

Kabinet

285-172

Odsjek za urologiju

Rukovodilac odsjeka

285-265

Informacije na odsjeku

285-266

Kabinet

285-269

Odjeljenje za neuropsihijatriju

Rukovodilac odjeljenja

285-291

Glavni med. tehničar odjeljenja

285-295

Informacije na odjeljenju

285-436

Kabinet

285-296

Odjeljenje za radiološku dijagnostiku

Rukovodilac odjeljenja

285-149

Glavni med. tehničar odjeljenja

285-152

Kabinet

285-151

Odjeljenje za internu medicinu

Rukovodilac odjeljenja

285-218

Sekretarica

285-219

Glavni med. tehničar odjeljenja

285-413

Odsjek za opću internu medicine i gastroenterologiju

Rukovodilac odsjeka

285-231

Informacije na odsjeku

285-335

Kabinet

285-224

Kabinet

285-221

Savjetovalište za dijabetes

285-227

Odsjk za pulmologiju i kardiologiju

Informacije na odsjeku

285-229

Kabinet interne medicine

285-228

Kabinet za EKG

285-222

Kabinet pulmološki

285-217

Odsjek za nuklearnu medicinu

Rukovodilac odsjeka

285-365

Kabinet

285-366

Odsjek za laboratorijsku medicinsko - biohemijsku dijagnostiku

Rukovodilac odsjeka

285-144

Informacije

285-147

Odsjek za mikrobiologiju

Rukovodilac odsjeka

285-190

Informacije

285-192

Osjek za patologiju sa prosekturom

Rukovodilac odsjeka

285-183

Informacije

285-447

Odsjek za transfuzijsku medicinu

Rukovodilac odsjeka

285-186

Informacije

285-189

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava