Dr. keser

U organizaciji Srpskog udruženja za regionalnu anesteziju (SARA) nedavno je u Beogradu održana „ Prva škola regionalne anestezije“, na kojoj su zapaženo učešće imali anesteziolozi iz Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“Sarajevo. Dr. Ivan Keser je bio pozvani predavač, a skupu su prisustvovali i doktorice Stoja Erić, Edina Pajt, Dinela Omić- Salkić, Ranka Krtinić i doktor Denis Imamović. Za ovaj stručni skup kažu da je bio odlično organizirana edukacija na vrhunskom nivou, te da se uspostavljena saradnja s kolegama nastavlja u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pružamo našim pacijentima.

učesnici skupa