STaRBAG

Kao vid podrške za borbu s pandemijom izazvanom koronavirusom, kompanija Strabag je donirala Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ kontejner u kojem se vrši trijaža pacijenata.
Kontejner je postavljen na ulazu u bolnicu i na njemu su urađene i potrebne prepravke tako da u potpunosti zadovoljava kriterije za siguran prolaz pacijenata u ovu zdravstvenu ustanovu.
Medicinskom timu koje u kontejneru radi trijažu pacijenata uveliko je olakšano obavljanje posla.
Opća bolnica“Prim.dr. Abdulah Nakaš“ se zahvaljuje Muhamedu Ćatoviću, direktoru Strabaga i Arfanu Neziriću, voditelju mehanizacije i održavanja u ovoj kompaniji na humanoj gesti da što lakše prevaziđemo novonastalu situaciju.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata