Prijemno

Šalter za prijem i otpust bolesnika radi 24 sata: 

Detaljnije informacije o prijemu možete dobiti svaki radni dan na tel. 285 -113, od 9 do 15 sati.

 

Šta treba ponijeti od stvari prije prijema u bolnicu?

•  pribor za ličnu higijenu (uključujući peškir i toaletni papir)
•  veš
•  čašu (najbolje plastičnu za jednokratnu upotrebu)
•  papuče, sokne
•  ogrtač

 

Stvari za koje je potrebno odobrenje

Po odobrenju šefa odjeljenja, pacijentu se može dozvoliti upotreba vlastite pidžame, pod uslovom da se obezbijedi redovno presvlačenje (jednom nedjeljno ili više puta po potrebi) i pranje van bolnice.
Pacijentima se zabranjuje unošenje televizora, tranzistora, muzičkih aparata (osim vokmena). U izuzetnim slučajevima za to može dati saglasnost šef odjeljenja. Pacijent o tome mora imati pismeno odobrenje, koje će se prilikom primanja u bolnicu prezentirati službi obezbjeđenja na ulaznoj kapiji.

 

Šta treba da imate od dokumentacije za prijem

 Pri dolasku na prijemni šalter morate imati sljedeću dokumetaciju :

• ovjerenu zdravstvenu knjižicu
• «Uputnicu u bolnicu» od Vašeg porodičnog ljekara

• uputnicu za prijem u bolnicu od našeg specijaliste (ljekara sa kabineta)
• komisijsko odobrenje za pacijente (ako ste iz drugog kantona)
• dokument koji dajete na uvid

- lična karta
- zadnji penzijski ček (ako ste penzioner)
- indeks (ako ste student)
- RVI kartica (ako ste ratni vojni invalid)
- kartica CŽR (ako ste civilna žrtva rata)
- karticu za šehidske porodice
- karton sa biroa (ako ste nezaposleni)

 

Na prijemnom šalteru pacijent dobija dokumente koje po dolasku na odjeljenje predaje glavnoj sestri. Prije dolaska na odjeljenje, pacijent odlazi u bolničku garderobu.

 

Troškovi liječenja

Referent na prijemnom šalteru je obavezan da Vas informiše kod prijema o tome da li plaćate ili ste oslobođeni plaćanja participacije u troškovima liječenja. Ukoliko plaćate participaciju, informisaće Vas o kojim se to uslugama radi. Pacijent koji nije zdravstveno osiguran ili je iz drugog kantona a nema komisijsko odobrenja, plaća puni iznos troškova liječenja.

Lica koja imaju strano osiguranje, ukoliko nemaju propisanu dokumentaciju, dužni su izvrširi plaćanje zdravstvenih usluga po punoj cijeni.

Pri prijemu, pacijenti su obavezni da plate akontaciju bolničkog liječenja na blagajni bolnice, ukoliko ne potpadaju ni pod jednu kategoriju lica koja su oslobođena plaćanja.

 

Bolnička garderoba

Garderoba_web

 

Pacijent se ovdje presvlači u bolničku pidžamu, a u bolničku garderobu ostavlja stvari u kojima je došao. Ukoliko ima predmete od vrijednosti (novac, nakit itd.) pacijent ih predaje pratnji, a ako je nema, uposleniku na garderobi. Uposlenik je dužan da napravi revers o predatim stvarima i jednu kopiju daje pacijentu, koji ga čuva do izlaska iz bolnice.

Bolnica ne dgovara za stvari i predmete koje pacijent nije predao odgovornom radniku u garderobi.

 

Link za Pravilnik

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava