Indeks članka

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

Anex 2 dio B zakona:

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Posebne odluke:

 

  • Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za  2019. godinu 

Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

Decembar 2019

 

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata