Indeks članka

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. godinu

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

 

 

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

 

Anex 2 dio B zakona:

  

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

 

 

 

Posebne odluke:

 

Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za  2020. godinu 

 

Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

 

Oktobar 2022

 

 

Misija i vizija

Misija

ZO OBS

JU OBS

Druga škola akušerske anestezije Sarajevo 2022 24.-28.10.2022.

IIskAne

 

Akreditacija OBS Akaz Small

AKAZ WEB 2014