Indeks članka

LogoOBS 200

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

Anex 2 dio B zakona:

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Posebne odluke:

 Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

Decembar 2018 

 

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata