Indeks članka

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

 

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

 

Anex 2 dio B zakona:

 Poziv za dostavu ponuda za vršenje advokatskih usluga

Izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda za vršenje advokatskih uslug

Odluka o izboru - Advokatske usluge

  

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

 

Posebne odluke:

Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za  2020. godinu 

 

Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

 

Januar 2021