Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) u FBiH u prethodnom periodu uključila je deset zdravstvenih ustanova sa područja Federacije u proces za uspostavljanje sistema sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga. Dobivanjem certifikata one su postale prve zdravstvene ustanove u FBiH koje su akreditirane za kvalitet pružanja zdravstvenih usluga. Među njima se nalazi i porodilište Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš".

AKAZ BABY FRIENDLY web

Obnovljenu certifikaciju ovog porodilišta AKAZ je pokrenuo na inicijativu WHO/UNICEF-a.
Naime, porodilište je još početkom 1996. godine prošlo UNICEF-ov kurs o promociji, zaštiti i podršci uspješnom dojenju. Od tada su počele aktivnosti za realizaciju svih potrebnih kriterijuma kako bi postali „Bolnica - prijatelj beba", zvanja koje se, prije svega, odnosi na dosljednu primjenu 10 koraka ka uspješnom dojenju, što je UNICEF-ov međunarodni program za promoviranje, zaštitu i podršku dojenju kao najprirodnijem i najzdravijem načinu prehrane novorođenčadi.

U oktobru mjesecu 1996. godine preko Inicijativnog odbora za prirodnu prehranu BF Komiteta pokrenuta je procedure za procjenu ispunjenja uvjeta za sticanje zvanja „Bolnica - prijatelj beba". U maju 2000. godine izvršena je evaluacija od strane komisije BF komiteta i UNICEF-a. Ona je svojom pozitivnom ocjenom omogućila da se ovo porodilište uvrsti u obitelj „Baby Friendly Hospital" između 14 akreditovanih ustanova u BiH, od njih 27.

Ovaj trogodišnji obnovljeni certifikat predstavlja priznanje i ponovnu potvrdu za postignute rezultate u humanizaciji odnosa prema majci i djetetu, za poticanje dojenja i za gradnju kvalitetnog odnosa između roditelja i djece.
Nositi ovako prestižnu titulu je velika čast i garancija kvalitetnog rada našeg medicinskog osoblja, te vrhunske brige koju svakodnevno pružamo trudnicama, porodiljama i bebama.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava