Uz prethodno javljanje glavnoj sestri odjeljenja, pacijenti mogu da posjećuju bolničku prodavnicu u sljedećem terminu:

svakim radnim danom - od 13,00 do 14,00 sati

vikendom - od 9,00 do 12,00 sati

Strogo je zabranjen odlazak u drugo vrijeme, mimo određenog termina.

klas2

klas1

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava