Kabineti

Svaki pacijent koji dolaze u Opću bolnicu, radi korištenja kabinetskih zdravstvenih usluga, treba da ima svu potrebnu dokumentaciju.

 

Šta treba ponijeti prije dolaska na kabinet?

Kod prvog dolaska specijalisti pacijent donosi:

• ovjerenu zdravstvenu knjižicu

• uputnicu ljekara opće prakse / ljekara porodične medicine

• ličnu kartu

• zadnji penzioni ček (ako ste penzioner)

• stare nalaze (ako imate)

 

Kod drugog dolaska specijalisti pacijent donosi:

• sve što je navedeno kod prvog dolaska

• nalaz koji Vam je ljekar dao kod prvog dolaska

• sve nalaze koje ste trebali uraditi za drugi dolazak

 

Kome se trebate javiti na kabinetu?

Bez obzira koji put dolazite na kabinet, uvijek se javljate medicinskom tehničaru kabineta. Njemu, pri dolasku, predajete zdravstvenu knjižicu, radi prozivke i evidencije po završetku kabinetskog pregleda.

 

Zakazivanje pregleda

Pacijent može telefonski zakazati pregled, tamo gdje je to omogućeno. Stoga se prvo konsultujte sa medicinskim tehničarem na kabinetu. Konsultaciju i eventualno zakazivanje pregleda možete obaviti putem brojeva telefona u niže navedenoj rubrici  "Radno vrijeme kabineta ".

 

Kabinetski bonton

Po predaji dokumentacije, pacijent treba da sačeka red za prozivku, ne narušavajući mir i tišinu.

Pacijenti se trebaju strogo pridržavati zabrane pušenja na kabinetima, hodnicima i holovima, tj. sve dok ne napuste bolnicu jer se nalazite u "Bolnici bez duhanskog dima".

Pacijenti ne smiju na kabinet dovoditi sa sobom djecu mlađu od 7 godina, ukoliko ta djeca nisu dovedena kao pacijenti.

 

Anketa za pacijente na kabinetu

Pacijent ima pravo da tražiti anketni listić, ukoliko mu ga medicinski tehničar na šalteru kabineta nije ponudio. Anketa je anonimna. Molimo Vas da, poslije pregleda, nađete malo vremena i popunite anketu o tome koliko ste zadovoljni našim radom i pruženim uslugama.

Popunjenu anketu nemojte predavati medicinskom tehničaru na šalteru kabineta, već je ubacite u za to predviđeni sandučić u čekaonici.

 

Rad kabineta - vrijeme rada, usluge

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava