posjetitelji_web

 

Termini posjete

• svakim radnim danom

od 15,00 do 16,00 sati

• vikendom i praznicima

od 15,00 do 16,00 sati

 

Bolnički bonton za posjetioce

Pokretni pacijenti primaju posjete u dnevnom boravku, ako ga odjeljenje ima, a teško pokretni i nepokretni pacijenti, te pacijenti u jednokrevetnim sobama (apartmanima), mogu primati posjete u sobama.

U interesu je pacijenata, radi izbjegavanja zamora i gužve, da istovremeno ne primaju više od dva posjetioca i ne duže od 15-20 minuta, a ako ih je istovremeno došlo više, potrebno je da se vremenski rasporede. Odgovorno osoblje na odjeljenju ima pravo da skrati posjetu pacijentu ukoliko primijeti da ga ona svojom brojnošću ili dužinom zamara i opterećuje.

Prilikom boravka u bolnici, posjetioci se moraju pridržavati satnice određene za posjetu.

Svojim prisustvom i ponašanjem ne smiju remetiti red i disciplinu na odjeljenju ili uznemiravati druge bolesnike. U protivnom, osoblje ima pravo da takvim posjetiocima skrati vrijeme posjete ili ih zamoli da se udalje sa odjeljenja.

Posjetiocima je strogo zabranjeno sjedenje na bolesničkim krevetima.

Prilikom termina posjete pušenje nije dozvoljeno ni pacijentima ni posjetiocima.

Djeci mlađoj od 7 godina strogo je zabranjen dolazak u posjetu bolesnicima.

Link za Pravilnik

Vodič za pacijente - Informacije za posjetioce.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava