Ustanova i ovu godinu završava pozitivno

Gama Kamera1

Na Odsjeku za nuklearnu medicinu Opće bolnice „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ danas je svečano puštena u rad nova medicinska oprema kojom se postiže najsavremenija dijagnostika, kakvu koriste evropski i svjetski medicinski centri.

Riječ je o aparatu „dvoglava gama kamera“,koja omogućava rano otkrivanje i praćenje   velikog broja oboljenja, kako kod pacijenata oboljelih od malignih bolesti tako i brojnih drugih kardioloških, nefroloških, endokrinoloških patoloških stanja.

Gama Kamera2

Gama Kamera3

Uvodimo novi pristup u liječenju pacijenata i sve što radimo je sa zadatkom da pacijentima približimo Bolnicu, kako bi se osjećali što ugodnije tokom liječenja, kazao je prim.dr.Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice , na press-konferenciji koja je upriličena ovim povodom.

Podnoseći godišnji izvještaj o radu Ustanove, direktor Kravić je kazao da je zabilježen znatno veći broj pacijenata u odnosu na prošlu godinu kao i povećan broj usluga. Istakao je da se poslovalo domaćinski te da godinu završavamo pozitivno.

Ukupno ostvareni prihodi u 2018. godini iznosi 31.600.870 KM, dok ostvareni rashodi iznose 31.400.870 KM. Najveći rashod čine troškovi plaća zaposlenih koji iznose 21.791.256 KM, što je 26 posto više u odnosu na 2017. godinu - rekao je Kravić.

 Gama Kamera4

Tokom 2018. godine najviše se ulagolo u kapitalna ulaganja za šta je potrošeno skoro 6 miliona KM. Ova sredstva je obezbijedila Vlada Kantona Sarajevo a posebno razumijevanje je bilo kod ministrice zdravstva Zilhe Ademaj i tadašnjeg premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, na čemu im se direktor Kravić javno zahvalio.

Ovim sredstvima je kupljen novi aparat za magnetnu rezonancu i CT aparat,što je uz uvođenje rada u dvije smjene , doprinjelo da se liste čekanja na ove usluge svedu na minimum. Također, ovim sredstvima kupljena je i dvoglava gama kamera ,koja je danas puštena u rad te je renoviran prostor.

Oko 1 milion je uloženo za nabavku novih bolesničkih kreveta, renovirane su operacione sale,kompletna sterilizacija kao i drugi prostori,napravljen parking za uposlenike.Stari prozori na neboderu su zamijenjeni novim a očekivana energetska efikasnost i uštede energije su za oko 30 posto.U toku su radovi na rekonstrukciji prostora za Pedijatriju.

Opća bolnica zapošljava 617 uposlenika od kojih su 462 zdravstveni radnici i to: 118 ljekara specijalista, 5 magistara farmacije, 20 medicinskih sestara VSS, 14 viših medicinskih sestara, 277 medicinskih sestara SSS, 2 administrativna radnika, 20 specijalizanata i 5 doktora medicine primljenih po programu Zavoda za zapošljavanje.Nezdravstvenog kadra je 155. Direktor Kravić je istakao da je posebno ponosan na 20 specijalizanata ,koji su budućnost Opće bolnice.

Gama Kamera5

U cilju pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite i uvođenja novih metoda u liječenje pacijenata posebna pažnja u ovoj godini je posvećena edukaciji kadra.

Izražavajući zadovoljstvo urađenim, direktor Kravić je na kraju podsjetio da su pacijenti u vrhu svih prioriteta te da im se nastoji osigurati vrhunski uslovi liječenja i njege te da već polovinom narednog mjeseca očekuje da   Opća bolnica“Prim.dr.Abdulah Nakaš“ dobije i akreditaciju za kvalitet ,na čemu menadžment i svi uposlenici intenzivno rade dvije godine.

Integralni Izvještaj o radu Opće bolnice možete pogledati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava