Fizikalna ilustracija

Pacijenti Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u svojim pismima zahvale, koja stižu u Kabinet direktora, ocijenjuju najvišom ocjenom rad osoblja ove ustanove. Jedno od takvih pisama poslala je pacijentica koja se nedavno liječila na Odijeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i koja je istakla visok nivo profesionalizma ,stručnosti i etičnost u radu osoblja ovog Odijeljenja , kako navodi, vrijednog svakog poštovanja.


Integralo pismo možete pročitati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI