U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ubrzanim tempom se educira kadar i provode sve druge neophodne radnje koje će doprinjeti da ova Ustanova do kraja 2018. godine dobije akreditaciju za kvalitet. Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice je već dobilo akreditaciju za kvalitet, a medicinsko osoblje za svoj rad od pacijentica dobiva najviše ocijene. U nastavku prenosimo samo jedno od zapažanja pacijentica sa Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo.

Zahvalnicu možete pročitati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI