Mujaoovic 2

U svom svakodnevnom radu, ljekari različitih specijalnosti često se susreću sa potrebom interpretacije radiografske snimke torakalnih organa. Stoga je tu temu, a u okviru realizacije plana kontinuirane edukacije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš", predstavila dr. Aida Mujaković, specijalizant pulmologije.

Mujaoovic 1

Da bi interpretirali radiografsku snimku torakalnih organa, ona mora biti tehnički ispravna te sadržavati slijedeće oznake: ime i prezime pacijenta, datum slikanja, oznaku desne odnosno lijeve strane torakalnih organa pacijenta. Potrebno je postići odgovarajuću tvrdoću snimka, obezbijediti odgovarajući stupanj rotacije i inspirija. Snimak može biti načinjen u dvije osnovne projekcije: posteroanteriorna i anteroposteriorna. Na radiološkom snimku ne smije biti artefakata.

Na radiografskom snimku torakalanih organa interpretira se: koštana struktura toraksa, plućna polja, pleura, hilusi, medijastinum, dijafragma, srčana sjena. Patološke promjene respiratornog sistema imaju svoje osnovne karakteristike: lokalizaciju, oblik, veličinu, intenzitet, homogenost, ograničenost prema okolnim strukturama.

Svaka vrsta tkiva daje svoj oblik reakcije na patološki proces. Patološka stanja mogu biti lokaliziani i generalizirani procesi.

U osnovne patološke procese koje treba znati prepoznati i izdiferencirati spadaju: HOPB, pneumonia, pneumotoraks, atelektaza, akutno i hronično srčano popuštanje, pleuralni izliv...

D O W N L O A D

Download icon