Opća bolnica nabavila  dvoglavu gama kameru

OBS naslovna

U Općoj bolnici „Prim.dr.Abdulah Nakaš“u utorak,18.12.2018. godine, će biti upriličena svečanost povodom puštanja u rad nove medicinske opreme: „dvoglave gama kamere“, na Odsjeku za nuklearnu medicinu.

Riječ je o specijalnom aparatu kojim se postiže najsavremenija dijagnostika, kakvu koriste evropski i svjetski medicinski centri. Aparat omogućava rano otkrivanje i praćenje toka bolesti, za veliki broj oboljenja, kako kod pacijenata oboljelih od malignih bolesti tako i brojnih drugih kardioloških, nefroloških, endokrinoloških patoloških stanja.

Svečanost počinje u 10.00 sati u konferencijskoj sali, na II spratu Upravne zgrade, gdje će se predstavnicima medija,gostima i uposlenicima obratiti prim.dr.Zlatko Kravića, direktora Opće bolnice . Nakon toga je svečano puštanje u rad nove gama- kamere na Odsjeku za nuklearnu medicinu.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava