Amra CUM 0

Na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", održano je predavanje o temi davanje terapije. Predavanje je održala Amra Hrustanović, med. tehničar.

Amra CUM 1

Primjenom lijekova nastojimo ukloniti ili spriječiti bolest ili pomoći pacijentu kod uklanjanja boli.
Pogrešno odabran lijek moža uzrokovati velike zdravstvene probleme, stoga treba provjeriti namjenu, djelovanje, kontraindikaciju i nuspojave lijeka koji se daje. Med. tehničar/ med. sestra pri davanju terapije obavezno mora da prekontroliše i rok trajanja lijeka, pita pacijenta da li je alergičan na neki lijek i obavijesti ljekara o zdrvstvenom stanju pacijenta u toku davanja terapije. U slučaju reakciije na lijek ili bilo koje komplikacije pristupa se pacijentu po nalogu ljekara.

PET VAŽNIH pravila pri podjeli lijekova:

  • 1. pravi bolesnik
  • 2. pravi lijek
  • 3. prava doza
  • 4. pravi način
  • 5. pravo vrijeme

Pogreške se događaju ako jedno ili više od tih pravila nije zadovoljeno.

D O W N L O A D

Download icon