Posljednji podaci Međunarodne federacije za dijabetes (IDF) procjenjuju da je 382 miliona ljudi oboljelo od dijabetesa širom svijeta. Do 2035. godine, 592 miliona ljudi ili jedna od deset osoba će oboljeti od ove bolesti. Trenutno 316 miliona ljudi je pod velikim rizikom od razvoja dijabetesa tip 2, sa procjenama da će se taj broj povećati na oko 500 miliona unutar desetogodišnjeg perioda. Ono što čini ovu pandemiju prijetećom, u velikoj mjeri još uvijek nije potpuno razjašnjeno. Globalno, oko polovina ljudi sa dijabetesom ostaje nedijagnosticirana.

 

Većina slučajeva dijabetesa tipa 2 može biti prevenirana i ozbiljne komplikacije dijabetesa mogu se izbjeći vođenjem zdravog načina života kao i životom u zdravom okruženju koji podstiče i olakšava zdravo, samosvjesno ponašanje.

 

Stoga se ove godine Svjetski dan šećerne bolesti obilježava sloganom IDF “Zdrava prehrana počinje doručkom”

Doručak je zaista najvažniji obrok u danu!

To posebno vrijedi za osobe koje boluju od šećerne bolesti. Stoga i ovogodišnje aktivnosti vezane uz obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti ukazuju na važnost započinjanja dana doručkom.

letakWdd 2014-OBS