Rean 2018 1

Na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ održana je interna edukacija za medicinsko osoblje o temi: Reanimacija - Timski rad i uloga članova Tima za reanimaciju.
Uz predavanje su održane i praktične vježbe s akcentom na važnost timskog rada.

Rean 2018 2
Inače, na ovom Odjeljenju se svakog dana formira Tim za reanimaciju tako da svi članovi tačno znaju koja je njihova uloga, dužnosti i aktivnosti koje rade tokom reanimacije pacijenta. Time se minimizira gubitak vremena tokom reanimacije jer je upravo „ faktor vremena“ presudan u ovom procesu.
Integralno predavanje možete pogledati OVDJE!

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI