Komunikmacija 1 18

Dr.med. Seniha Čelik, subspecijalista iz J.U. Zavod za javno zdravstvo KS je održala predavanje za osoblje Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“o temi: „Komunikacija u medicini, komunikacija zdravstveni radnik- pacijent“. U modernoj medicini komunikacija ima ogromnu važnost u radu svih zdravstvenih radnika. Uspješno vladanje komunikacijskim vještinama smatra se obavezom dobrog medicinskog radnika, bilo da se radi o komunikaciji s pacijentom, ili interakciji s kolegama i članovima tima ili sa poslovnim partnerima i medijima.

Komunikmacija 2 18
Efikasna interdisciplinarna saradnja, timski rad i kvalitet komunikacijske vještine pokazali su se kao važan faktor u konačnom ishodu liječenja kao i zadovoljstvu bolesnika i njegove porodice.

Komunikacija u medicini uključuje veliki broj interakcija svih učesnika u zdravstvenom sistemu:

  • komunikacija bolesnika i ljekara
  • komunikacija bolesnika i ostalih članova medicinskog tima (med.sestre, psiholozi, socijalni radnici, fizioterapeuti, med.tehničari različitih profila i dr.
  • komunikacija sa članovima porodice bolesnika
  • komunikacija između članova medicinskog tima i interdisciplinarna komunikacija timova
  • komunikacija između zdravstvenih profesionalaca unutar profesionalnih udruženja
  • komunikacija ljekara sa predstavnicima vlasti
  • komunikacija sa organizacijama civilnoga društva udruženja bolesnika
  • komunikacijama sa osiguravajućim društvima, finansijerima
  • komunikacija sa farmaceutskim kućama
  • komunikacija s medijima i dr.

Dobra komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta je važna vještina u medicinskoj praksi na putu do uspješne dijagnoze i liječenja te uspostavljanja odnosa s bolesnikom.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI