MT u Srbiji1

Na nedavno održanom III nacionalnom Kongresu kojeg je organizirala Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije na Tari ( Srbija) okupili su se medicinski profesionalci iz cijele regije, kako bi dali odgovore na goruća pitanja iz svoje struke.

Na ovom stručnom skupu, koji je imao međunarodni karakter , Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo je predstavljalo devet uposlenika , koji su aktivno učestvovali sa svojim radovima . Naučni odbor Kongresa je dva rada iz Opće bolnice nagradio i to: rad dipl.med.ses. Sajme Dacić o temi: “Kvalitet života nakon ugradnje endoproteze kuka” i rad dipl. med.tehničara Armina Hadžića o temi: “Dijagnostika i intervencije kod bolesnika s akutnim apendicitisom”.

MT u Srbiji2

Na Kongresu su prezentirani i ovi radovi:

„Dijabetično stopalo“,autorice dipl.med.ses. Azra Đozo,

“Tjelovježba i prehrana dijabetičkih bolesnika”,autorice med.ses. Elme Mahmutović

“Najčešći rizikofaktori za oboljenja kardiovaskularnog sistema“, med. sestre Hasnije Ćajić

“Odnos zdravstvenih radnika i oboljelih u bolničkim uslovima“,mr.zdr. njege i terapije Amire Hasanović ,

“Utjecaj metoda kontaktne izolacije na sigurnost bolesnika”, dipl.med.ses. Amila Šabeta i

“Hipertenzija kod mladih ljudi”, autor med.ses. med.ses. Alma Memić.

U plenarnoj sesiji Elvedin Dervišević, mr.zdr.njege i terapije i glavni medicinski tehničar Opće bolnice je prezentirao iskustva u uspostavi i vođenju „Sestrinske dokumentacije u Općoj bolnici“.

MT u Srbiji3

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata