TarikSlo1

Nedavna edukacija mr.sci.med. dr. Tarika Muharemovića, specijaliste ortopedije i taraumatologije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, koja je realizirana u slovenačkoj Ortopedskoj bolnici „Valdoltra“ u Ankaranu , bila je fokusirana isključivo na stopalo i skočni zglob.

Usavršavanje dr. Muharemovića je bilo na Odjelu za hirurgiju stopala i skočnog zgloba, u zdravstvenoj ustanovi koja se bavi najkompleksnijim slučajevima iz obasti ortopedske hirurgije i svrstava se među najveće ortopedske ustanove na prostoru Balkana. Edukacija se odvijala u operacionoj sali, gdje su se izvodile operacije tokom cijelog dana, pod vođstvom medicinskog tima na čijem je čelu dr.med. Jurij Štalc, specijalista ortopedske hirurgije i svjetski priznati ortopedski hirurg, kojem je uža specijalnost hirurgija stopala i skočnog zgloba.

Tarikslo2Dr. Muharemović je već ranije ostvario saradnju sa ovom bolnicom i zahvaljujući ljubaznosti slovenačkih kolega imao je priliku da uči od najboljih i da unaprijedi svoja znanja iz oblasti hirurgije stopala .Želja mu je da se u Općoj bolnici u rutinsku praksu uvedu procedure ortopedskih operacija na stopalima i skočnom zglobu, isto kao što se radi u razvijenom svijetu.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata