Covid odjel vizita

U proteklih 48 sati u Covid odjel Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ na hospitalizaciju je primljeno osam pacijenata, a jedan je otpušten sa ovog odjela.
Od ukupno 70 pacijenata, koliko ih je jutros na bolničkom liječenju, 10 je na intenzivnoj njezi, 3 su na respiratoru–invazivnoj mehaničkoj ventilaciji, 2 na respiratoru- neinvazivnoj ventilaciji, dok je 5 pacijenata na visokom protoku kiseonika.
Prethodnog dana u Općoj bolnici je rođeno 5 beba, a ukupno je bolničko liječenje započelo 18 pacijenata, dok je 15 otpušteno iz ustanove.