Liste cekanja Kravic

Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, gostujući u Jutarnjem programu BHTV, pored ostalog, je rekao da je zahvaljujući kupovini drugog aparata za magnetnu rezonancu i uvođenja druge smjene za rad medicinskog osoblja, smanjena lista čekanja za ovaj pregled na dva mjeseca. Naveo je da su smanjene i liste čekanja za CT pregled na jedan mjesec.
Direktor Kravić je istakao da je u proteklom periodu nabavljena i moderna medicinska oprema, prije svega, za više laserskih operacija, pomoću kojih se povećava preciznost u radu i skraćuje postoperativni oporavak pacijenata.
Također, je izvjestio javnost o toku implementacije Inkluzivnih standarda (ISOSI) za osobe s invaliditetom, čije je uvođenje u Opću bolnicu počelo 2018. godine a realizira se u saradnji s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).
Do sada su urađeni mnogi građevinski i drugi radovi a nedavno su postavljene i taktilne podloge koje će olakšati slijepim i slabovidnim pacijentima dolazak do ambulante. Paralelno se odvija i edukacija osoblja a njih 40 je uspješno završilo znakovni jezik, kojim se služe gluhe i nagluhe osobe. Uvođenjem Inkluzivnih standarda direktno se poboljšava kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti, svim pacijentima a posebno osobama s invaliditetom. Opća bolnica je prva zdravstvena ustanova u BiH i regionu, koja je počela s uvođenjem ovih standarda.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata