bbf

Privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ ) na sjednici koja je održana 12.01.2018. godine, dodijelio je bezuslovnu akreditaciju Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo. Radi se o fokusiranoj akreditaciji sa procentom ispunjenih akreditacijskih standarda za „Bolnice prijatelje beba“ u iznosu od 98,00%. Ova akreditacija traje 3 godine,do 12.01. 2021. godine.

bbf 2

Tim vanjskih ocjenjivača je krajem prošle godine obavio pregled porodilišta. Tom prilikom ocijenjivači su pohvalili rad uposlenika Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i njihova nastojanja na promoviranju dojenja, ali i uloženog napora na unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga koje pružaju pacijentima u svakodnevnom radu. Tako je, pored ostalog, povećan broj poroda za 40%, u odnosu na prethodni period te je smanjena stopa carskog reza. Porodilje koje su intervjuirane tokom ovog pregleda ukazale su na izvrsnost uvjeta boravka i tretmana i dale su najveću ocjenu osoblju”, kazao je tom prilikom, jedan od vanjskih ocjenjivača.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata