Billi

Dr. med. sci. Bilal Imširović, specijalista dijagnostičke radiologije i Adnan Pajević, viši radiološki tehničar , inače uposlenici Opće bolnice „ Prim.dr. Abdulah Nakaš “ Sarajevo ,boravili su u Beogradu u periodu od 10. novembra do 06. decembra ove godine, na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije «dr Vukan Čupić“, u okviru uspostavljene saradnje dvije zdravstvene ustanove u oblasti edukacije.
Institut, pored „Univerzitetske dečije klinike Tiršova“ , predstavlja referentni centar Srbije za dječiju patologiju i kao takav je ustanova koja rješava najkompleksnije slučajeve iz domena dječije patologije, izuzev neurohirurških slučajeva. U navedenoj ustanovi se liječe djeca iz Srbije, ali i iz regiona. Dominantan dijagnostički modalitet je ultrazvuk.
Sva djeca koja dolaze na CT dijagnostiku, MRI i RTG kontrastne procedure su ili hospitalizirana ili su prošla kroz dnevnu bolnicu, s obzirom da ova populacija, u najvećem broju slučajeva, zahtijeva pripremu u smislu sediranja ili uspavljivanja radi izvođenja procedure.
Tokom boravka osoblja Opće bolnice na ovom Institutu posvećena je maksimalna pažnja modalitetima i patologiji. To se prvenstveno odnosi na ultrazvučnu dijagnostiku, standardnu radiografiju i RTG kontrastne pretrage. Broj CT pregleda je mali, te se prosječno na CT aparatu urade dva do tri pregleda dnevno (limiti su zračenje, priprema pacijenta koja zna trajati jako dugo, kompleksnost proračuna doze zračenja i količine kontrasta, te proračuna faza skeniranja). Pacijenti uvijek dolaze u pratnji medicinskog osoblja pri čemu je to najčešče medicinska sestra, dok je kod komplikovanih slučajeva u pratnji uvijek i doktor (anesteziolog, pedijatar, dječiji hirurg...).
Što se tiče magnetne rezonance, koja sama po sebi predstavlja tercijarni nivo zdravstvene zaštite, Institut, s obzirom na kompleksnost pregleda i patologije, ima stalnu saradnju s ljekarima iz Kamenice i Novog Sada (prvenstveno sa dr. Otom Ađićem i prof.dr. Katarinom Koprivšek, dječijim neuroradiologom).
Osoblje Opće bolnice je i ovoga puta odlično prihvaćeno od kolega sa Odjela za radiologiju, na čelu sa prim. dr. Slobodanom Gazikalovićem, kao i od kompletnog osoblja Instituta na čelu sa doc. dr. Radojem Simićem, direktorom ove medicinske ustanove. Od samog početka im je omogućeno aktivno učestvovanje u poslu, kako na odjelu radiologije tako i na drugim odjelima , te posjećivanje operacionih sala i uvid u operativne nalaze pacijenata koji su dijagnostički obrađivani. Mentori, kako doktori tako i viši radiološki tehničari , su cijelo vrijeme bili vrlo susretljivi , strpljivi i veoma kolegijalni.
Također, dr.med.sci. Bilal Imširović i Adnan Pajević ,viši radiološki tehničar, su osoblju Odjela za radiologiju prenijeli svoja iskustva i ukazali na protokole i procedure koje se rutinski rade u Općoj bolnici, tako da je korist bila obostrana.
Uposlenici Instituta su iskazali interes da posjete sarajevsku Opću bolnicu i da se detaljnije upoznaju sa načinom rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi , pogotovu iz oblasti magnetne rezonance.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata