Pedijat 000

Novoformirano Odjeljenje pedijatrije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo svečano je otvoreno 2. oktobra ove godine i pruža sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Odjeljenje raspolaže sa 15 terapeutskih kreveta, a pacijente liječi stručan kadar kojeg čini devet pedijatara, dvije glavne i 16 pedijatrijskih sestara. Odjeljenje se sastoji od Odsjeka za prijem i dnevne bolnice, Odsjeka za opću pedijatriju i Odsjeka za neonatologiju.
Detaljniji izgled pedijatrije možete pogledati u 3D virtualnoj šetnji, koju je besplatno priredila sarajevska firma Flair, na čemu im se iz Opće bolnice najtoplije zahvaljujemo.

 

 

Više informacija o nama možete naći na web stranici: flair.ba

Share link: https://my.matterport.com/show/?m=8wm7R5boQZR

 

 

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata