Daris Odjeljenje za urgentnu medicinu Page 24

Edin Đono i Daris Nevesinjac, medicinski tehničari Odjeljenja urgentne medicine Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, učestvovali su na „I Nacionalnom Simpozijumu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije“, koji je održan u Beogradu od 10. do 12.05.2018. godine.
Komisija Simpozija je pohvalila rad o temi “Razvoj Odjeljenja urgentne medicine Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš od 2006-2017.godine“, koji je prezentiran na ovom stručnom skupu .

Integralni rad možete pogledati Ovdje!

 

 

D O W N L O A D

00000 Download icon

 

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata