20230313 074017

U organizaciji Odjeljenja za radiološku dijagnostiku Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo ,ove sedmice , od 14. do 17. marta, će biti upriličeno niz predavanja pod nazivom: “Radiološka dijagnostika akutnih stanja abdomena“. Stručni skup se organizira u okviru „Dana Radiologije „ po sljedećem rasporedu i temama:


Utorak, 14.03.2023.
-Dr. med. Muhidin Bećirević: Radiološka dijagnostika akutnih stanja hepatoilijarnog trakta.
-Prim. dr.sci. Lejla Alađuz: Radiološka dijagnostika akutnih stanja pankreasa i slezene.

Srijeda,15.03.2023.
-Dr.med. Dino Alić: Radiološka dijagnostika akutnih stanja probavne cijevi.
-Mr.sci.med. Midhat Čizmić : Radiološka dijagnostika akutnih stanja crvuljka.

Četvrtak, 16.03.2023.
Dr.med. Eldina Bešlagić i dr. med. Jasna Dapčević Pašović : Radiološka dijagnostika akutnih stanja u urologiji.
Dr.med. Emir Gušo: Radiološka dijagnostika akutnih stanja vaskularne etiologije.

Petak,17.03.2023. godine
Prof. dr. sci.med. Amela Sofić :Radiološka dijagnostika akutnog pelvičnog bola.
Predavanja počinju u 8,30 h , a održat će se u Konferencijskoj sali na II spratu Upravne zgrade.