alc2018 1

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je održan okrugli sto o temi: „Označavanje prostora u zdravstvenim ustanovama za osobe sa kognitivnim oštećenjem.“.
Skup je upriličen uz Svjetski dan Alzheimerove bolesti (obilježava se 21. septembara), kako bi se na stručan način sagledala problematika dementnih osoba i njihovih njegovatelja.
Okrugli sto je uz Opću bolnicu organiziralo Alzheimer udruženje „AiR“ u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

alc2018 2
U Planu rada Opće bolnice je zacrtano da sve kategorije naših građana, pa tako i osobe s posebnim potrebama i invalidi, u ovoj zdravstvenoj ustanovi treba da se osjećaju kao da su kod svoje kuće i da im se maksimalno olakša pristup zdravstvenoj zaštiti-, rekao je pored ostalog u pozdravnom govoru prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice. Naglasio je da se posebna pažnja posvećuje unapređenju kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga, i podsjetio da je Opća bolnica prva zdravstvena ustanova u BiH koja je počela sa uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) te da se ovaj posao radi u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

alc2018 4
Zdravstvene ustanove u BiH nisu prilagođene za samostalno kretanje osoba sa kognitivnim oštećenjima jer postoje brojne nesavladive barijere u kretanju prostorom, kazao je Osman Kučuk iz Centra za demenciju Sarajevo, koji je na okruglom stolu govorio o temi “UN Konvencija o ljudskim pravima osoba s invaliditetom”.

alc2018 3
Doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) na okruglom stolu je istakao da standardi koje uvodi Opća bolnica mogu poslužiti kao primjer drugim ustanovama, te da su to prvi standardi koji su namijenjeni uspostavljanju višeg nivoa kvaliteta pristupačnosti zdravstvenih institucija i pružanja cjelovitih usluga u odnosu na pacijente koji su osobe s invaliditetom.
Učečešće na današnjem okruglom stolu su uzeli i prof.dr. med. sci. Aida Pilav, direktorica JU Zavod za javno zdravstvo Kantona, te dr. Jasmina Šlaku, neonatolog koja je govorila o uvođenju Inkluzivnih standarda u Opću bolnicu.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata