OBS white

 

Povodom smrti naše cjenjene dugogodišnje radne kolegice

(02.06.1962. godine do 22.12.2019. godine)

 

Prim.mr.sci.med.dr. Senke (Mustafa) Salčić

učestvujemo u žalosti porodice

 

Komemoracija će se održati dana 24.12.2019.godine u 11 sati u Konferencijskoj sali Opće bolnice

 

Direktor i uposlenici J.U. Opće bolnice

”Prim. dr. Abdulah Nakaš”

S a r a j e v o

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata