Dir CEPS

Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo potpisao je sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji s direktorom Visoke škole “CEPS – Centar za poslovne studije“ pred. VŠ Mirzom Selimić. Potpisivanju ovog sporazuma je prisustvovao i prof. Adnan Dizdar, voditelj studijskog programa Zdravstvene studije.
Potpisanim sporazumom je planirana međusobna saradnja, posebno kroz mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija te razmjene časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala.
Također, saradnja će biti ostvarena i kroz razmjenu resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, promociju individualnih kontakata između akademskih i stručnih kadrova, razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima strane učestvuju kao i izradi programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra.
Sporazumom potpisnice potvrđuju spremnost na zajedničko djelovanje radi podizanja kvaliteta obrazovnog i stručnog rada koji se realizira u vidu stručne prakse za studente na studijskom programu Zdravstvene studije na studijskim smjerovima: sestrinstvo, fizioterapija i sanitarni inženjering.

Poseban benefit će imati studenti CEPS-a jer će već od ljetnog semestra akademske 2019/2020. godine imati mogućnost obavljanja stručne prakse u J.U. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata