isquae 1

Na velikoj Međunarodnoj konferenciji ISQuae koja se od 23. do 26. septembra održava u Kuala Lumpuru, Malezija, s radom “Uvođenje inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom u FBiH (ISOSI): Osigurati da je svaki pacijent jednako važan”, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, dr. Belma Goralija, saradnica organizacije “MyRight”, koja je s predstavnicima pacijenata učestvovala u razvoju ISOSI, i prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u kojoj se ISOSI pilotiraju. U delegaciji je i Dženana Fazlić iz AKAZ-a.
Na ovoj Konferenciji učestvuju eminentni predstavnici iz cijelog svijeta među kojima je i Peter Lachman, direktor Međunarodne organizacije za kvalitet u zdravstvu (ISQua).

isquae 2

Inače, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je prva zdravstvena ustanova u BiH koja je počela da uvodi Inkluzivne standarde. Projekat se realizira u saradnji s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH i švedskom organizacijom MyRight, koja okuplja 65 udruženja sa različitim invaliditetom.

 

 

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata