Indeks članka

April 2019 

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada namještaja, police i ormari nabavka radnih stolova te kancelarijskih stolica
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija toplotne podstanice P50
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje postojećeg softvera za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje i servisiranje medicinske opreme koja se koristi u Bolnici i to: Physio Control (defibrilatori), Domel-Tehtnica (laboratorijske centrifuge), Sigma (laboratorijske centrifuge), Fujinon (endoskopska oprema), Erbe (dijatermijske jedinice), Martin (dijatermijske jedinice), Cherion (aspiratorske jedinice) , Mediana (pacijent monitori) i Lumed (EKG aparati) – III faza

 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje i servisiranje medicinske opreme koja se koristi u Bolnici i to: Physio Control (defibrilatori), Domel-Tehtnica (laboratorijske centrifuge), Sigma (laboratorijske centrifuge), Fujinon (endoskopska oprema), Erbe (dijatermijske jedinice), Martin (dijatermijske jedinice), Cherion (aspiratorske jedinice) , Mediana (pacijent monitori) i Lumed (EKG aparati) – II faza

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za operacionu salu - LOT2
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za operacionu salu - LOT1
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za operacionu salu - LOT3
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja prozora i portala
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Frižider za skladištenje pripravaka krvi
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - procjena faktora opasnosti na prisutnost legionella spp. LOT2
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Procjena faktora opasnosti na prisutnost legionella spp. LOT1
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Štamparske usluge
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijal
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijal
 • Informacija i pregovaračkom postupku - Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba i usluga: Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada – I faza

Akreditacija OBS Akaz Small

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata