Indeks članka

 PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

 

Anex 2 dio B zakona:

Poziv za dostavu ponuda za vršenje advokatskih usluga

Izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda za vršenje advokatskih usluga

 

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

 

Posebne odluke:

 

Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za  2020. godinu 

 

Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

Novembar 2021


Oktobar 2021

 


Septembar 2021

 


Avgust 2021

 

 


 

Juli 2021

 


 

Juni 2021

 


 

 Maj 2021

 


 April 2021

 


 Mart 2021

 


Februar 2021


Decembar 2020 i Januar 2021