Indeks članka

Septembar 2019

 

 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS – III fazaTenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS – III faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zamjena postojećeg SN postrojenja u trafostanici Bolnice
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za ventilacionu scintigrafiju pluća
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Materijali od PVC-a.
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Medicinska sredstva, Materijali od PVC-a, zavoji i ostali materijali
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC – III faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinski potrošni materijal za Odjeljenje za pedijatriju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja 14 kanala iznad bolničkih kreveta
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača KARL STORZ – III faza
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS – III faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Baždarenje medicinskih aparata
 • Odluka o utvrđivanju VI. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu
 • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja elemenata za sistem kontrole pristupa i evidenciju radnog vremena
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS – II FAZA
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme Drager
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu proizvođača ENRAF NONIUS – II faza
 • Tenderska dokumentacija za np.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabvku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC – II faza
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača KARL STORZ – II faza
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Usluge baždarenja medicinskih aparata – II faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Advokatske usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - T-Lijekovi za potebe Odjeljenja za pedijatriju
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - T-Lijekovi za potebe Odjeljenja za pedijatriju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za medicinske aparate
 • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinski potrošni materijal za abdominalnu hirurgiju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Analgetici
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za uzorkovanje krvi

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata