Indeks članka

Januar 2019

 • Odluka o poništenju - Advokatske usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  - Totalna rekonstrukcija 5 kupatila
 • Informacija o pregovaračkom postupku - Interventno održavanje opreme za vešeraj i kuhinju
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavi za nabavku usluga: Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo – II faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  - Održavanje inf.sistema (laborato. mikrobiologija i transfuzija)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Preventivni i interventno održavanje med. opreme Getinge
 • Odluka o izboru majpovoljnijeg ponuđača - Dijagnostička sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Press kontejneri 2 komada
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada plana zaštite i spašavanja
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje informacionih sistema (laboratorija, mikrobiologija, transfuzija) – III fazaOdluka o poništenju postupka javne nabavke - Radovi na montaži protivpožarnog stepeništa
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Štamparske usluge po lotovima ( LOT1 i LOT 2)
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Vanjsko i unutrašnje označavanje
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje med. opreme proizvođača GETINGE – III faza
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje informacionih sistema (laboratorija, mikrobiologija, transfuzija) – II faza
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo – I faza

 

Sirimo Ljubav 200

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata