Indeks članka

Mart 2019

 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izrada stručnog nalaza za utvrđivanje skraćenog radnog vremena
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Injektor za automatsku šricu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Respirator sa monitorom, pokretni za djecu
 • Tenderska dokumentacija za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Održavanje i servisiranje medicinske opreme koja se koristi u Bolnici  i to: Physio Control (defibrilatori), Domel-Tehtnica (laboratorijske centrifuge), Sigma (laboratorijske centrifuge), Fujinon (endoskopska oprema), Erbe (dijatermijske jedinice), Martin (dijatermijske jedinice), Cherion (aspiratorske jedinice) ,  Mediana (pacijent monitori) i Lumed (EKG aparati) – I faza

 • Informacija o PP bez objavljivanja obavještenja o nabavci - Održavanje i servisiranje medicinske opreme
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Laparaskopski stub 4K
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kolica za transport pacijenata
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sredstva za održavanje higijene
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konci hiruški antibakterijski
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za patologiju sa prosekturom
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Zaštitna i sigurnosna odjeća na radu
 • Odluka o poništenju postupka JN - Nabavka i postavljanje etažera iznad bolesničkih kreveta
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Štamparske usluge

Akreditacija OBS Akaz Small

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata