Indeks članka

Februar 2019 

  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za potrebe sterilizacije
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Oprema za nuklearnu, radiološku, biološku i hemijsku zaštitu
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Vanjsko i unutrašnje označavanje Opće bolnice
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za glukometar
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - interventno održavanje opreme za vešeraj i kuhinju
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka goriva i maziva za bolnička vozila
  • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Medicinska sredstva LOT1
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva
  • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluge: Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača Kovinastroj, Winterhalter i Krebe Tippo – III faza

  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za elektrohirušku platformu FORCE TRAID

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata