Indeks članka

Agust 2019

 • Informacija i pregovaračkom postupku - Usluge baždarenja medicinskih aparata sa VERLAB d.o.o. Sarajevo
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Usluge baždarenja medicinskih aparata – I faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Porođajni sto 2 komada
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sistem suhih maramica za dezinfekciju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Testovi na droge sa 10 parametara
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje softvera za evidenciju i obračun plaća, evidenciju kadrova i fakturisanje medicinskih usluga
 • Odluka o poništenju - nabavka i ugradnja elemenata za sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena 
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje bolničkih vozila LOT1 i LOT3
 • Odluka o poništenju javne nabavke - Održavanje bolničkih vozila LOT2
 • Odluka o izboru - Nabavka hrane LOT1 i 2 za 9. mjesec 2019. godine 
 • Odluka o izboru - kancelarijski materijal LOT 1, 2 i 3
 • Odluka o izboru - Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja
 • Odluka o izboru - Servisiranje inhalatora

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata