Indeks članka

Juni 2019

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Reagensi i potrošni materijal za analizator Cobas 221
 • Odluka o utvrđivanju  III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hirurški rezači, spajanja i punjenja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Boce sa klik klak čepom
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada 2 inox korita
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i isporuka aparata za topljenje parafina
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju
 • Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaću
 • Tenderska dokumentacija za p.p. bez objavljivanja obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Preventivno i interventno održavanje i servisiranje medicinske opreme proizvođača DRAGER – II faza
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje postojećeg mat-fin softwera AFIS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka medicinskih gasova

 

Akreditacija OBS Akaz Small

Misija

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata