OBS i KS

Na inicijativu Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ i sarajevska Općina Centar potpisat će sutra (srijeda, 12. 05 2021. godine) u 11 sati Memorandum o elektronskom prijavljivanju novorođenčadi rođenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Radi se o pilot projektu pod nazivom „eNovorođenče“, s ciljem da se olakšaju i ubrzaju prijave novorođene djece, uz pomoć odgovarajućeg IT rješenja.
Koncept ovog projekta podrazumijeva da se pri porodilištima smjeste matični uredi, gdje bi se nakon rođenja djeteta realizovala procedura prijave i upisa djeteta u matične knjige, a budućim roditeljima olakšala prijava bebe.
Ovaj projekat se realizira kroz Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju-GIZ te u saradnji sa britanskim Fondom za dobru upravu (Good Governance Fund), a podržavaju ga i u njemu učestvuju IDDEEA i MUP KS.
Planirano je da Memorandum potpišu u Općoj bolnici prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice, Načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić i doc.dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.