U organizaciji Globalne inicijative za astmu (GINA) svake godine, prvog utorka u mjesecu maju, širom svijeta se obilježava Svjetski dan astme.

asthma 01

Astma je hronična opstruktivna upalna bolest disajnih puteva. Bolest karakteriše pojačana reaktivnost bronhija na različite nadražaje. Javlja se u epizodama, tj. akutna pogoršanja bolesti izmjenjuju se periodima u kojima nema simptoma astme. Do napada dolazi pri pogoršanju upale, obično jer je u neposrednoj okolini prisutan neki provokativni faktor astme.
Epidemiološki podaci sugeriraju da prevalenca astme raste kontinuirano od 1970. godine. Procijenjuje se da u svijetu od astme boluje oko 235 miliona ljudi. Uprkos rastućoj prevalenci oboljenja, zabilježen je pad mortaliteta.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata