OBS white

Od uvođenja novog načina rada u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za proteklih tridesetak dana u ovoj zdravstvenoj ustanovi je zbrinuto na stotine pacijenata i pruženo na hiljade zdravstvenih usluga. Period pandemije očigledno je izazvao zastoj u liječenju mnogih hroničnih i drugih pacijenata o čemu svjedoče svakodnevno prepune čekaonice ispred dijagnostičkih bolničkih kabineta. Zahvaljujući požrtvovanosti osoblja i viziji novog menadžmenta na čelu s prof. Ismetom Gavrankapetanovićem, u odnosu na raniji period primljeno je u bolnicu i pregledano tri puta više pacijenata.
Tako je na Odjeljenju za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice za protekli mjesec pruženo 42 263 usluga, urađeno je 33 992 laboratorijske analize i ukupno pregledano 3 778.pacijenata.
Na Urgentnom centru koji je uveo 24-satno radno vrijeme dnevno se u prosjeku pregleda oko 100 pacijenata. Tokom jučerašnjeg dana ( 20. avgust 2020.) pregledano je 115 pacijenata i hospitalizovano 9 preko Urgentnog centra.
U Opću bolnicu jučer je primljeno 39 pacijenata a otpušteno iz bolnice 42.
Urađeno je 10 ambulantnih operacija i 17 planiranih operativnih zahvata i 4 hitna.

Na Odjeljenju za radiologiju pregledano je 272 pacijenta i pružene su sljedeće usluge:
CT dijagnostika - 10 pregleda /oko 1500 ekspozicija/
UZ dijagnostika – 129 pregleda
Muskoskeletna dijagnostika – 98 pregleda /160 ekspozicija/
RTG pluća – 21 pregled /21 ekspozicija/
Operaciona sala – 2 pacijenta /55 ekspozicija radiografije i oko 20 sekundi radioskopije/
Ukupan broj ekspozicija 1736 i 20 sekundi skopije

Pregledi na specijalističko konsultativnim službama za 20.08.2020.g / do 14.00.h/
Od kabineta Odjeljenja za hirurgiju najviše pacijenata je bilo na onom za ortopediju gdje je tokom jučerašnjeg dana pregledano 111 pacijenata.
Na Kabinetu za urologiju je pregledano 47, Kabinetu za opću hirurgiju 41 a Kabinetu za oftalmologiju 21.pacijent.

Na kabinetima Odjeljenja za internu medicinu najviše pacijenata je bilo na Kabinetu za dermatovenerologiju, njih ukupno 38 ..Na Kabinetu za opću internu medicinu je pregledano 12,Kabinetu za infektologiju 6 te u Savjetovalištu za dijabetes 9 pacijenata.

Na Kabinu za gastroenetrologiju su pregledana 24 pacijenta a urađeno je 8
gastroskopija i 2 kolonoskopije.
Na Kabinetu za kardiologiju je urađeno 12 kardioloških pregleda i 2
holtermonitoringa a na Kabinet za pulmologiju je pregledano 6 pacijenata.

Ukupno 15 pacijenata je pregledano na Kabinetu za anesteziološke preglede a 33 na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo gdje je bilo i 3 poroda.

- Na Neurološkoj ambulanti Odjeljenje za neurologiju je pregledano 8 pacijenata a Kabinetu za CDKSV 8 te je bilo 4 neurološka pregleda na Urgentnom centru.

Zdravstvene usluge tokom jučerašnjeg dana na odjeljenju za Nuklearna medicina je dobilo 35 pacijenata a 6 na Odjeljenju za fizikalnu medicinu.
Na Odjeljenju za pedijatriju su pružene sljedeće usluge :
Odsjek za opću pedijatriju 4
Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem – 2
Odsjek za neonatologiju
Ukupno – 9 /2 m.nov, 7 ž. Nov/
Ambulantni pregledi 9
Broj usluga pružrnih roditeljima /PCR/- 3