OBS zabrana posjete

Bilten rada Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za srijedu, 19.08.2020.godine

Urgentni centar
Na Urgentnom centru jučer je ukupno pregledano 115 pacijenata a osam ih je zadržano u bolnici na daljem liječenju. Ambulantnih operacija preko Urgentnog centra je bilo tri.
U bolnicu su primljena 44 pacijenta a otpušteno 31.

Odjeljenje za radiologiju
Na ovom Odjeljenju je bilo ukupno 272 pregleda i to:
- CT dijagnostika - 10 pregleda /oko 1500 ekspozicija/
- UZ dijagnostika – 129 pregleda
- Muskoskeletna dijagnostika – 98 pregleda /160 ekspozicija/
- RTG pluća – 21 pregled /21 ekspozicija/
- Operaciona sala – 2 pacijenta /55 ekspozicija radiografije i oko 20 sekundi radioskopije/
- Ukupan broj ekspozicija 1736 i 20 sekundi skopije

Prijemi po odsjecima za 19.08.2020.g / do 24 h/
Najviše pacijenata jučer je primljeno na hirurgiju (opću) njih 17, potom 6 na
Ginekologiju te po 4 pacijenta na Ortopediju, Oftalmologiju i na Pedijatriju u dnevnu bolnicu.
Po 3 pacijenta su primljena na Otorinolaringologiju, Kardiologiju i Gastroenterologiju.
Na Pedijatriju, Neurologiju i Akušerstvo su na hospitalizaciju smještena po dva pacijenta a na Neonatologiju i Urologiju po 1 pacijent.

Operativni zahvati
Tokom jučerašnjeg dana je bilo 24 operativna zahvata i to 20 planiranih i 4 hitne operacije.

 

Pregledi na specijalističko konsultativnim službama za dan 19.08.2020.g / do 14.00.h/:


Odjeljenje za hirurgiju:
- Kaninet za opću hirurgiju: 34
- Ambulantne operacije na kabinetu: 3
- Kabinet za ortopediju: 90
- UZ dječijih kukova :2
- Kabinet za vaskularnu hirurgiju: 28
- Kabinet za ORL : 45
- Kabinet za audiovestibulometriju : 12
- Kabinet za timpanometriju : 1
- Kabinet za oftalmologiju: 11

Odjeljenje za internu medicinu
- Kabinet za opću internu medicinu : 9
- Kabinet za dermatovenerologiju: 38
- Kabinet za infektologiju :4
- Savjetovalište za dijabetes :9

-Kabinet za gastroenetrologiju:ukupno 24 pregleda te 4 gastroskopije i 3 kolonoskopije.
Kabinet za kardiologiju: 10 kardioloških pregleda, ultrazvuk srca 1, holtermonitoring 2 i ergometrija 1.

- Kabinet za pulmologiju : ukupno 10 pregleda.

Odjeljenje za anesteziju
Na Kabinetu za anesteziološke preglede jučer je urađeno 19 pregleda.

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo
- Na ovom Odjeljenju je bilo 4 ginekološka pregleda, 18 akušerskih i 1 porod.

Odjeljenje za neurologiju:
- Neurološka ambulanta :7
- Kabinet za CDKSV :1
- Neurološki pregledi na urgentnom centru : 8

Nuklearna medicina:Ukupno je pregledano 40 pacijenata.

Odjeljenje za fizikalnu medicinu: ukupno je pregledano 8 pacijenata.

Odjeljenje za pedijatriju:
Odsjek za opću pedijatriju: 4
Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem: 2
Odsjek za neonatologiju :7
Ambulantni pregledi :7
Broj usluga pružrnih roditeljima /PCR/ : 3

Ukupan broj pregleda izvršenih na specijalističko – konsultativnim službama u periodu od 17.07.2020.g – 20.08.2020.g / do 7.00.h/

Urgentni centar:
Ukupan broj pregleda preko urgentnog centra: 3298
Ukupan broj prijema preko urgentnog centra:304
Ukupan broj prijema u bolnicu :937
Ukupan broj otpusta :952
Broj ambulantnih operacija :173
Broj elektivnih oerativnih zahvata : 450
Broj hitnih operativnih zahvata :126

Odjeljenje za radiologiju:Ukupan broj pregleda 6719 i to
- Kontrastna dijagnostika : 12
- Muskuloskeletna dijagnostika- 2575
- CT dijagnostika: 553
- UZ dijagnostika 2951
- MRI dijagnostika: 329

Odjeljenje za hirurgiju
- Opća hirurgija : 920
- Ambulantne operacije(preko kabineta):71
- Urologija: 317
- Cistoskopija: 76
- Ortopedija :1896
- Plastična hirurgija: 81
- Vaskularna hirurgija: 279
- Otorinolaringologija: 431
- Audiovestibulometrija: 125
- Timpanometrija : 6
- Oftalmologija : 458
Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju
- Anesteziološka ambulanta : 422

Odjeljenje za internu medicinu:
Kabinet za opću internu medicinu : Ukupno 370 pregleda.

Kabinet za dermatovenerologiju
Ukupno 645 pregleda.

Kabinet za infektologiju
Ukupno 26 pregleda.

Savjetovalište za dijabetes :
Ukupno 77 pregleda.

Kabinet za gastroenterologiju :
Ukupno pregleda : 366
Gastroskopija: 142
Kolonoskopije:31
Rektosigmoidoskopija : 9
Polipektomija: 2
Biopsija :10

Kabinet za kardiologiju
Kardiološki pregledi : 243
UZ srca : 88
Ergometrije:21
Holtermonitoring : 35
Scintigrafija miokarda sa farmakološkim opterećenjem - 3

Kabinet za pulmologiju

Pregledi :361
Spirometrije : 9
Pleuralna punkcija :16

Odjeljenje za nuklearnu medicinu
Broj pregleda: 601

Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

Broj pregleda: 250

Broj pregleda na ginekološko-akušerskom kabinetu :
Ginekoloških pregleda:284
Akušerskih pregleda: 504

Odjeljenje za neurologiju:130

Odjeljenje za pedijatriju:532

Odsjek za opću pedijatriju:99
Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem:76
Odsjek za neonatologiju: 147
Ambulantni pregledi :227
Usluge pružene roditeljima /PCR/ : 4

 

Bilten rada Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“  Sarajevo za srijedu, 19.08.2020.godine

 

Urgentni centar

Na Urgentnom centru  jučer je ukupno  pregledano 115 pacijenata a  osam ih je zadržano u bolnici   na daljem liječenju.  Ambulantnih operacija preko Urgentnog centra  je bilo tri.

U bolnicu su  primljena 44 pacijenta a otpušteno 31.

 

Odjeljenje za radiologiju

Na ovom Odjeljenju je  bilo ukupno 272 pregleda  i to:

-         CT dijagnostika  - 10 pregleda /oko 1500 ekspozicija/

-         UZ dijagnostika – 129 pregleda

-         Muskoskeletna dijagnostika – 98 pregleda /160 ekspozicija/

-         RTG pluća – 21 pregled /21 ekspozicija/

-         Operaciona sala – 2 pacijenta /55 ekspozicija radiografije i  oko 20 sekundi radioskopije/

-         Ukupan broj ekspozicija 1736 i 20 sekundi skopije

 

 

Prijemi po odsjecima za  19.08.2020.g / do 24 h/

Najviše pacijenata  jučer je  primljeno  na hirurgiju   (opću) njih 17, potom 6 na

 Ginekologiju te  po 4 pacijenta  na Ortopediju, Oftalmologiju i  na Pedijatriju u  dnevnu bolnicu.

Po 3 pacijenta su primljena na  Otorinolaringologiju, Kardiologiju i  Gastroenterologiju.

Na Pedijatriju, Neurologiju i Akušerstvo  su na hospitalizaciju  smještena po dva pacijenta a na  Neonatologiju i Urologiju po 1 pacijent.

 

 

Operativni zahvati

Tokom jučerašnjeg dana je bilo  24 operativna zahvata i to  20 planiranih i 4 hitne operacije.

 

Pregledi na specijalističko konsultativnim službama za dan 19.08.2020.g / do 14.00.h/

Odjeljenje za hirurgiju:

-         Kaninet za opću hirurgiju: 34

-         Ambulantne operacije na kabinetu: 3

-         Kabinet za ortopediju: 90

-         UZ dječijih kukova :2

-         Kabinet za vaskularnu hirurgiju: 28

-         Kabinet za ORL : 45

-         Kabinet za audiovestibulometriju : 12

-         Kabinet za timpanometriju : 1

-         Kabinet za oftalmologiju: 11

 

Odjeljenje za internu medicinu

-         Kabinet za opću internu medicinu : 9

-         Kabinet za dermatovenerologiju: 38

-         Kabinet za infektologiju :4

-         Savjetovalište za dijabetes :9

 

-Kabinet za gastroenetrologiju:ukupno  24 pregleda te 4 gastroskopije i 3 kolonoskopije.

Kabinet za kardiologiju: 10 kardioloških pregleda, ultrazvuk srca 1,  holtermonitoring  2 i  ergometrija  1.

 

- Kabinet za pulmologiju : ukupno  10 pregleda.

 

Odjeljenje za anesteziju

Na Kabinetu  za anesteziološke preglede jučer je urađeno 19 pregleda.

 

 

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo

-         Na ovom Odjeljenju je bilo  4 ginekološka pregleda, 18 akušerskih i 1 porod.

 

 

Odjeljenje za neurologiju:

-         Neurološka ambulanta :7

-         Kabinet za CDKSV :1

-         Neurološki pregledi na urgentnom centru : 8

 

Nuklearna medicina:Ukupno je  pregledano  40 pacijenata.

 

 

Odjeljenje za fizikalnu medicinu: ukupno   je pregledano  8 pacijenata.

 

Odjeljenje za pedijatriju:

Odsjek za opću pedijatriju: 4

Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem: 2

 Odsjek za neonatologiju :7

 Ambulantni pregledi :7

 Broj usluga pružrnih roditeljima /PCR/ : 3     

 

Ukupan broj pregleda izvršenih na specijalističko – konsultativnim službama u periodu od 17.07.2020.g – 20.08.2020.g / do 7.00.h/

 

Urgentni centar:

Ukupan broj pregleda preko urgentnog centra: 3298

Ukupan broj prijema preko urgentnog centra:304

Ukupan broj prijema u bolnicu :937

Ukupan broj otpusta :952

Broj ambulantnih operacija :173

Broj elektivnih oerativnih zahvata : 450

Broj hitnih operativnih  zahvata :126

 

 

 

Odjeljenje za radiologiju:Ukupan broj pregleda 6719 i to

-         Kontrastna dijagnostika : 12

-         Muskuloskeletna dijagnostika- 2575

-         CT dijagnostika: 553

-         UZ dijagnostika 2951

-          MRI dijagnostika: 329

Odjeljenje za hirurgiju

-         Opća hirurgija : 920

-         Ambulantne operacije(preko kabineta):71

-         Urologija: 317

-         Cistoskopija: 76

-         Ortopedija :1896

-         Plastična hirurgija: 81

-         Vaskularna hirurgija: 279

-         Otorinolaringologija: 431

-         Audiovestibulometrija: 125

-         Timpanometrija : 6

-         Oftalmologija : 458

Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju

-         Anesteziološka ambulanta : 422

Odjeljenje za internu medicinu:

Kabinet za opću internu medicinu : Ukupno  370 pregleda.

 

Kabinet za dermatovenerologiju

Ukupno 645  pregleda.

 

Kabinet za infektologiju

Ukupno  26 pregleda.

 

Savjetovalište za dijabetes :

 

Ukupno  77 pregleda.

Kabinet za gastroenterologiju :

Ukupno pregleda : 366

Gastroskopija: 142

 

Kolonoskopije:31

 

Rektosigmoidoskopija : 9

Polipektomija: 2

 

Biopsija :10

 

Kabinet za kardiologiju

Kardiološki pregledi : 243

UZ srca : 88       

Ergometrije:21

Holtermonitoring : 35

Scintigrafija miokarda sa farmakološkim opterećenjem - 3

 

Kabinet za pulmologiju

 

Pregledi :361

Spirometrije : 9

  Pleuralna punkcija :16

 

 

Odjeljenje za nuklearnu medicinu

Broj pregleda: 601

 

 

Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

 

Broj pregleda: 250

 

Broj pregleda na ginekološko-akušerskom  kabinetu :

 Ginekoloških pregleda:284

 Akušerskih pregleda_: 504

 

Odjeljenje za neurologiju:130

 

Odjeljenje za pedijatriju:532

 

Odsjek za opću pedijatriju:99

Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem:76

Odsjek za neonatologiju: 147

Ambulantni pregledi :227

Usluge pružene roditeljima /PCR/ : 4

 

 

 

               

 

 

 

 

-