ortho20222

Ortopedski tim Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ na čelu s prof. dr. Mirzom Bišćevićem ,danas je uradio operaciju skolioze pacijentu od 14 godina, a uz pomoć novog uređaja za neuromonitoring, kojim se prati funkcija kičmene moždine tokom operativnog zahvata. Na ovaj način se maksimalno povećava sigurnost operacije kičme u smislu prevencije neuronih deficita.
Uređaj za neuromonitoring se koristi kod kompleksnih operacija na kičmi, a bazira se na analizi impulsa koji se putem specijalnih elektroda postavljaju na glavni odašiljač i ponovo bilježe na drugom setu elektroda na nogama . Ukoliko dođe do istezanja ili pritiska kičmene moždine ovi impulsi se smanje, što je doktoru signal da pravovremeno reaguje.
Na ovaj način Opća bolnica Sarajevo je dosegla vrh svjetskih standarda u sigurnom liječenju ovih pacijenata. Medicinski tim koji je uradio današnju operaciju su činili :Prof. dr. Mirza Bišćević, dr Adis Kukuljac, anesteziolozi Arijana Horman i Ines Avdagić, anestetičar Belma Tarčin i instrumentarka Irma Šehić.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava