OB Slika

Bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ,spremna je da preuzme sve odgovornosti vezane za vakcinaciju građana Kantona Sarajevo, protiv Covid-19, kao i za liječenje pacijenata kod kojih bi došlo do eventualnih neželjenih reakcija.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi su formirani timovi za provođenje vakcinacije, a osoblje se u punom kapacitetu stavlja na raspolaganje građanima Kantona Sarajevo , kako bi predstojeći proces imunizacije protiv Covid 19. protekao u najboljem redu, jer je vakcina najvažniji saveznik u konačnom uništavanju pandemije i vraćanju u normalni način života.
Cijeli proces će biti koordiniran sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva KS, a odvijat će se u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i drugim zdravstvenim ustanovama kantonalnog nivoa. Bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ spremno i odgovorno će preuzeti sve obaveze koje su u nadležnosti kantonalne bolnice.