20220523 130220

Prim. dr. Lejla Alađuz, specijalista kliničke radiodijagnostike u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, gdje radi 13 godina kao ljekar opće radiologije, a na magnetnoj rezonanci kao ljekar muskuloskeletne radiologije, uspješno je doktorirala na Univerzitetu u Travniku pri Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu na Odsjeku biomedicina i zdravstvo - polje kliničke medicine.
Tema doktorske disertacija je bila: “Preciznost kliničkog pregleda i magnetne rezonance sa atroskopskom dijagnostikom povrijeđenog koljena“, a nakon odbrane disertacije dr. Alađuz je stekla titulu doktora nauka.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI