Lijekovi

Ukoliko uzimate lijekove, a njihova upotreba obično raste u zimskom period, u našoj brošuri "Da li poznajete 5P?", možete dobiti korisne informacije o 5 osnovnih pravila kojih bi se trebali pridržavati.

To su: Pravi lijek za Pravu osobu, u Pravom trenutku, u Pravoj dozi, na Pravi način.

U brošuri koju smo napravili za Vas možete naći i odgovore na pitanja koja najčešće postavljate u vezi sa upotrebom lijekova.
Zapamtite – nije svejedno kako uzimamo lijekove ako želimo njihov puni učinak.

Dalipoznajtet5PDa li poznajete 5P?