vizita22092022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljena su 72 pacijenata, a 52 su otpuštena iz Ustanove. Na Urgentnom centru je pregledano 97 pacijenata, od kojih je 13 primljeno na bolničko liječenje.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer je bilo ukupno 1. 150 pregleda, među kojima je 265 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 164 Odsjeku za kliničku laboratoriju, 104 Kabinetu za ortopediju , 58 Kabinetu za akušerstvo,51 Odsjeku za nuklearnu medicinu , 50 Kabinetu za otorinolaringologiju, 46 Kabinetu za opću hirurgiju, 40 Kabinetu za opću internu medicinu, 40 u Savjetovalištu za dermatologiju, 39 Kabinetu za neurologiju, 26 Kabinetu za pulmologiju, 23 Kabinetu za gastroenteralnu endoskopiju, 21 Kabinetu za oftalmologiju, 19 Kabinetu za pedijatriju, 18 Kabinetu za ginekologiju, 16 Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,12 Kabinetu za vaskularnu hirurgiju itd.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer je rođeno 6 beba, a u operacionim salama su urađene 22 operacije i to 3 hitne i 19 planiranih. Ukupno je pruženo 5. 115 zdravstvenih usluga.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava