neuroTCD 3

Ultrazvučno snimanje krvnih sudova vrata i mozga u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , se radi s najmodernijim ultrazvučnim aparatom u domenu neurosonologije. ( Za pregled krvnih sudova se koristi aparat Toshiba Xario 100 sa linearnom sondom od 11 MHz te aparat za TCD , model DWL Multidop T sa sondom od 2 MHz).

neuroTCD 2
Ultrazvučna dijagnostika moždane cirkulacije je uvedena prije nekoliko godina u ovu zdravstvenu ustanovu, a pregledom krvnih sudova vrata i mozga dobijaju se podaci o morfologiji, izgledu, protoku krvi, stepenu ateroskleroze i eventualne karotidne bolesti te stepenu suženja vratnih i moždanih arterija. Ovaj pregled je naročito važan u dijagnostičkoj obradi pacijenata simptomima poremećaja moždane cirkulacije ,kao što su moždani udar i TIA ( tranzitorna ishemijska ataka). Također, pregledom se može pratiti stepen karotidne bolesti te na vrijeme pacijenta uputiti na daljnju dijagnostiku , kao što su angiografija mozga (CT ili MRI), radi eventualnog operativnog tretmana ili steniranja karotidnih arterija.
Tokom prošle godine na ovaj način je pregledano više od 1000 pacijenata , što je porast za 20% ,u odnosu na prethodnu godinu.
neuroTCD 1
Novi TCD-aparat , nabavljen je u Općoj bolnici, krajem prošle godine, ima mogućnost monitoriranja mikroembolusa tzv, MES signala putem dvostruke ultrazvučne sonde niske frekvencije. Pomoću detekcije broja mikroembolusa ,može se ordinirati odgovarajuća antiagregaciona terapija za pacijente sa cerebrovaskularnim bolestima.
Ambulanta za color doppler krvnih sudova vrata , kao i ambulanta za transkranijalni doppler, se nalazi na drugom spratu dijagnostičkog dijela Odjeljenja za neurologiju (soba 224) i radi od 08,30 do 14. sati.Za ove preglede je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled i specijalistički nalaz u kome se traži određeni pregled.Ljekarski tim specijalista neurologa koji radi navedene usluge u Općoj bolnici čine: dr. Naida Tiro, dr. Amra Salkić, dr. Amel Amidžić, i dr. Rifat Rijad Zaid.