Pedijat 000

Rotavirus je virus koji napada crijevni trakt gotovo sve djece mlađe od pet godine. Godišnje u svijetu zbog akutnog proljeva umre oko 1,8 milijuna djece . Iako je smrtnost uzrokovana akutnim proljevima u padu, sveukupna incidencija oboljenja od akutnog proljeva je neizmijenjena i iznosi oko 3,2 epizode po djetetu na godinu. Rane i ponavljajuće epizode proljevastih stolica tokom razdoblja intenzivnog razvoja, posebno ako su udruženi s malnutricijom, pridruženim infekcijama i anemijom mogu imati dugoročne posljedice na linearni rast, kao i na psihičke te kognitivne funkcije .
Rotavirus je najvažniji uzrok teških proljeva u djece mlađe od 5 godina u svim socioekonomskim grupama i u svim područjima svijeta.Virus je visoko zarazan i uglavnom se prenosi fekalno oralnim putem. Prisutan je u stolici u vrlo visokoj koncentraciji prije i danima nakon prezentacije bolesti. Samo nekoliko infektivnih viriona je potrebno da uzrokuje bolest u osjetljive osobe . Prijenos je moguć preko čestica virusa u zraku, posebno nakon povraćanja, te iz sekreta dišnih putova u akutnoj fazi bolesti. Rotavirus može preživjeti satima na rukama i danima na čvrstim površinama, kao što su igračke ili površine za pripremu hrane .

Djeca ovaj virus dobivaju više od jednom, ali je obično prvi put najgori. Bebe i vrlo mala djeca koja obole od rotavirusa trebaju biti pod stalnim nadzorom pedijatra jer vrlo brzo može doći do dehidracije koja nastaje uslijed gubitka tekućine i ona se mora čim prije nadoknaditi. Dehidraciju je vrlo važno spriječiti jer ona može dovesti do drugih komplikacija.
Rotavirus se lako širi, a djeca najčešće obolijevaju na mjestima poput vrtića i škola.Zaraza se širi uslijed kontakta sa stolicom zaraženog djeteta, a širenje je teško spriječiti čak iako je higijena prostora u kojem djeca borave na visokom nivou.
Obično je potrebno 1-3 dana da se pokažu prvi simptomi zaraze, a prvi koji se pokaže je obično povraćanje praćeno proljevom i povišenom temperaturom. Kod djece s rotavirusom se obično javlja obilan vodeni proljev koji može trajati od 4- 8 dana, a može se nastaviti i traje nekoliko sedmica čak i kada dijete osjeti poboljšanje. Dijete može imati i do 20 proljeva dnevno.Ovakav proljev u kombinaciji sa povraćanjem lako može dovesti do dehidracije kod beba i male djece i zato je važno da bez obzira na virus nastaviti hraniti i dojiti djecu.
Da bi se dijagnoza potvrdila obično se vrše testovi na uzorcima stolice djeteta. Što je dijete mlađe, infekcija ove vrste je opasnija. Većina se djece nakon pete godine uspije relativno dobro oduprijeti infekciji rotavirusom.
Za rehidraciju pedijatar će preporučiti posebne otopine koje se daju djeci da bi nadomjestili tekućinu i elektrolite. Isto tako treba imati na umu da ove otopine neće spriječiti proljev, ali će spriječiti dehidraciju.Pored napitaka za rehidraciju pedijatar će preporučiti i probiotike da bi se održao balans bakterija u crijevima.
Kod vrlo male djece i beba s prvim znakovima dehidracije je potrebno bolničko liječenje.Znaci dehidratacije su: dijete je pospano i teško se budi,suha su mu usta i oči, dijete je mlitavo i ekstremiteti su mu previše opušteni,pelena je suha više od 12 sati.Ako dijete ide u vrtić vrlo je teško spriječiti zarazu kod djeteta, a neka istraživanja su pokazala da je dojenje najbolja preventiva. Tokom sezone rotavirusa vrlo je važno da sebi i djetetu često peremo ruke sapunom i vodom.
Saznanje da se nakon preboljele infekcije smanjuje mogućnost ponovnog rotavirusnog oboljenja dovelo je do razvoja vakcine koje se danas preporučuje kao jedina učinkovita mjera za smanjenje učestalosti i prevenciju ove ozbiljne bolesti dječje dobi.
Jedna od vakcina koje nije u obaveznom kalendaru, ali je pedijatri preporučuju i dostupno je u većini evropskih zemalja, jest vakcina protiv rotavirusa.(Rotarix) Od 2011. godine uvrštena je u kalendar vakcinacije za određene rizične grupe djece. Važna je što ranija zaštita jer najmlađa djeca obolijevaju od najtežeg oblika bolesti. Rana zaštita vakcinacijom može započeti već s navršenih 6 sedmica života, a vakcinacija se mora dovršiti najkasnije do navršenih 6, odnosno 6,5 mjeseci, ovisno o vrsti vakcine koje se primjenjuje. Vakcinaciju je potrebno provesti što ranije kako bi se dijete zaštitilo od najtežih oblika bolesti. Nažalost u našoj zemlji nema dostupne vakcne protiv Rotavirusa te veliki broj djece oboli svake godine i bude hospitaliziran na odjelima pedijatrije Opće bolnice.

Dr. Jasmina Šlaku, specijalista pedijatar

Misija i vizija

Misija

Simpozij "COVID I POSTCOVID"

CovidPoziv

Prijava:

QRCode for Prvi bh simpozij s međunarodnim učešćem COVID I POSTCOVID 1

ZO OBS

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

AKAZ WEB 2014