(Skraćene preporuke Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BIH prema preporukama IDF i WHO)

Dijabetees

Kako je dijabetes hronična bolest, razumljiva su pitanja i zabrinutost oko infekcije COVID-19. Osobe oboljele od šećerne bolesti, posebno stariji od 65 godina i oni koji imaju lošu regulaciju glikemije, imaju povećan rizik od nekih infekcija i često mogu imati lošije ishode. Koronavirus može izazvati teže simptome i komplikacije kod ljudi koji imaju dijabetes, jednako kao i kod starijih ljudi, bolesnika s drugim hroničnim stanjima, kao što su karcinom, popuštanje srca ili hronična bolest pluća.
Osobe sa šećernom bolešću spadaju u kategoriju visokog rizika koje mogu dobiti ozbiljne bolesti ukoliko dobiju virus.


Preporuke za smanjivanje mogućnosti izlaganja virusu i zaštiti zdravlja:

Osobe sa dijabetesom trebaju unaprijed planirati što učiniti prije nego se razbole. Osobe moraju imati kontakt informacije njihovog pružatelja zdravstvene zaštite i da se pobrinu da kod kuće imaju odgovarajuću zalihu lijekova i potrepština za praćenje glukoze u krvi, tako da ne bi trebali napuštati kuću ako se razbole. Bolesnci ,koji boluju od šećerne bolesti, uvijek trebaju imati dostupne lijekove, inzulin, iglice, lancete, trakice, rehidracijske otopine, šećer, glukagon i svu drugu opremu potrebnu za kontrolu šećerne bolesti.
- Potrebno je provjeravati glikemiju svakih 2 do 3 sata ili češće i korigirati hiperglikemiju
- Insulin: uvijek nastaviti primjenjivati inzulin unatoč bolesti kako bi se izbjegla dijabetička ketoacidoza, vjerojatno će biti potrebne veće doze inzulina, nego uobičajeno
- Ugljeni hidrati: osigurati unos ugljikohidrata i piti dosta tekućine (od 30 do 100 ml/sat). Ako je glikemija visoka piti tekućinu bez šećera, ugljikohidrata, a ako je glikemija niska piti tekućinu sa šećerom.
- Ketoni : ako ste na inzulinu pratite znake ketoze / zadah na aceton / i ako se pojavi odmah telefonom kontaktirajte svog ljekara.
Također je potrebno pratiti temperaturu.
Osobe na inzulinskoj pumpi moraju misliti na potrošni materijal koji uključuje i baterije! Osim toga, jako je važno imati dugodjelujući inzulin u zalihi (Levemir, Toujeo, Tresiba, Lantus…) za slučaj kvara inzuliske pumpe. Njega nije lako nabaviti preko recepta ako ste na pumpi, ali pokušajte objasniti situaciju liječniku ili zamoliti prijatelja dok još nije kriza. (op. ur.)

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata