000 CUM 2022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljena su 83 pacijenata, a 60 je otpušteno iz Ustanove. Na Urgentnom centru je opservirano 109 pacijenata, od kojih je 8 primljeno na bolničko liječenje.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer je bilo ukupno 1.531 pregled, među kojima je 386 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 189 Odsjeku za kliničku laboratoriju, 119 Kabinetu za ortopediju ,75 Kabinetu za akušerstvo ,66 Savjetovalištu za dermatologiju, 64 Odsjeku za nuklearnu medicinu , 60 Kabinetu za opću hirurgiju ,55 Kabinetu za urologiju, 50 Kabinetu za otorinolaringologiju, 44 Kabinetu za oftalmologiju, 39 Kabinetu za neurologiju, 33 Kabinetu za pedijatriju, 31 Kabinetu za opću internu medicinu, 31 Kabinetu za pulmologiju, 27 Kabinetu za gastroenteralnu endoskopiju, 20 Kabinetu za ginekologiju, 16 Kabinetu za fizikalnu medicinu, 15 Kabinetu za kardiologiju, 14 Savjetovalištu za infektologiju, 20 Odsjeku za patologiju sa prosekturom itd.
U Općoj bolnici jučer je rođeno 6 bebe, a u operacionim salama je urađeno 29 operacija i to 4 hitne i 25 planiranih. Ukupno je pruženo 5.541 zdravstvena usluga.

Misija i vizija

Misija

ZO OBS

JU OBS

Druga škola akušerske anestezije Sarajevo 2022 24.-28.10.2022.

IIskAne

 

Akreditacija OBS Akaz Small

AKAZ WEB 2014