kabineti kardio pulmo

Dijagnostički modaliteta pacijenta sa suspektnom srčanom amiloidozom
U sklopu Odjela za kardiologiju, Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, otvorena su dva nova Kabineta i to : Kabinet za infiltrativne kardiomiopatije i Kabinet za plućnu hipertenziju. Pacijenti koji imaju patologiju vezanu za ova oboljenja , ili kliničke karakteristike, mogu se javiti na broj telefona : 033 285-228, te će u dobiti termin za pregled na kojem će im se odmah uraditi kompletna dijagnostička obrade kako bi se odredili naredni koraci u tretmanu.
Cilj nam je da ove pacijente usmjerimo ka optimiziranom farmakološkom tretmanu, i da im se pristupi multidisciplinarno, te da se oformi Registar pomenute patologije, radi uvođenja savremene farmakološke terapije.
U narednim danima naručivanje pacijenta će biti moguće i kroz elektronski sitem.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI