000 CUM 2022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljeno je 59 pacijenata, a 68 je završilo bolničko liječenje i otpušteni su iz ustanove. Na Urgentnom centru opserviran je 131 pacijent, od kojih je 8 primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađeno je 279 pregleda, među kojima je bilo 28-CT dijagnostike, 22-RTG pluća, 143-UZ dijagnostike, 24-MRI dijagnostike itd.
Na Kabinetu za ortopediju jučer su bila 83 pregleda, Odsjeku za nuklearnu medicinu 54, Kabinetu za akušerstvo 46, Kabinetu za kardiologiju 45, Kabinetu za dermatovenerologiju 39, Ambulanti za anesteziološke preglede 37, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 36, Kabinetu za opću hirurgiju 33, Kabinetu za gastroenterologiju 30, Kabinetu za neurologiju 27, Kabinetu za urologiju 26, Kabinetu za otorinolaringologiju 25, Kabinetu za ginekologiju 25, Kabinetu za maksilofacijalnu hirurgiju 21, Kabinetu za nefrologiju 15, Ambulanti za terapiju bola 14, Kabinetu za dijabetologiju 13, Kabinetu za pedijatriju 13, Kabinetu za oftalmologiju 10, Kabinetu za opću internu medicinu 8, Kabinetu za pulmologiju 8, Savjetovalištu za infektologiju 6, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 32, Odsjeku za patologiju sa prosekturom 21, Odsjeku za kliničku laboratoriju 238 itd.
Prethodnog dana u Općoj bolnici je rođena 1 beba, a u operacionim salama je urađeno 28 operacija. Ukupno je bilo 1.315 pregleda i 5.273 pružene zdravstvene usluge.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI