Izolatorij 2

Delegacija Kantona Sarajevo u kojoj su bili dr. Alma Kadić iz Ministarstva zdravstva , dr. Seniha Čelik iz Zavoda za javno zdravstvo kao i inžinjeri iz Zavoda za izgradnju ,zajedno s dr. Seadom Željom, predsjednikom Upravnog odbora Opće bolnice i dr. Davorkom Matković, šeficom Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju su obišli objekat bivšeg Armijskog medicinskog centra, u krugu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", koji je planiran za potrebe izolatorija a koji je odlukom Vlade Federacije BiH od 2. jula ove godine dodijeljen Zavodu za javno zdravstvo KS.
Dr. Kadić je ovom prilikom informisala prisutne da je zaključak Vlade Kantona Sarajevo da Zavod za izgradnju KS treba što skorije napraviti određene premjere i dati prijedlog sanacije ovog objekta.U prvoj fazi je predviđeno čišćenje i krečenje objekta, te izvođenje građevinskih i drugih radova a u drugoj fazi bi se krenulo sa opremanjem izolatorija neophodnom medicinskom opremom.
Novac za prvu fazu radova u visini od 160 hiljada KM je Vlada KS osigurala i prebacila Ministarstvu zdravstva a čitav projekat će se realizirati u saradnji s UNDP-om.