Neuro 2

Na Odjeljenju za neurologiju Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” se zbrinjavaju sva neurološka stanja koja pripadaju sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Ovo Odjeljenje se sastoji od stacionarnog dijela u kojem je smještena intenzivna, poluintenzivna i standardna njega te šest specijalističko- konsultativnih ambulanti i to: za opću neurologiju, transkranijalni doppler – TCD, color doppler krvnih sudova vrata, elektroencefalografiju- EEG , elektromioneurografiju (EMNG) i ultrazvuk perifernih nerava ( UZPN) .

Nermina neuro

-Stacionarni dio raspolaže sa 34 bolesničkih kreveta a o pacijentima brine 8 ljekara specijalista neurologije, od kojih je troje magistar medicinskih nauka, dva specijalizanata neurologije te 17 medicinskih sestara/tehničara ( četvoro je završilo Fakultet zdravstvenih studija). Medicinsko osoblje je osposobljeno i edukovano da može adekvatno odgovoriti svim složenim zadacima - kaže mr.sci.med.dr. Nermina Polimac - Gorana, šefica ovog Odjeljenja.
Naglašava da se Odjeljenje godinama usavršavalo i razvijalo te da je od kraja 2018. godine uvedena još jedna nova usluga “Trombolitiča terapija”, za pacijente sa akutnim ishemijskim moždanim udarom.

Specijalističko-konsultativna služba

Specijalističko- konsultativna služba Odjeljenja za neurologiju sadrži ambulantu za opću neurologiju, koja radi svaki radni dan u terminu od 7,30 do 14. sati. Pacijenti od 14. do15. sati mogu zakazati pregled kod neurologa telefonskim putem na broj: 033 285-296.
Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uputnicu za neurološki pregled. Iznimka su hitni pacijenti koji se primaju odmah kao i prve kontrole nakon bolničkog liječenja.
Također, utorkom i četvrtkom od 14,30 do 15,30 sati , na broj telefona 033 285 301 , mogu se naručiti pacijenti za sljedeće ambulantne preglede: transkranijalni doppler - TCD , color doppler krvnih sudova vrata, elektroencefalografiju- EEG , elektromioneurografiju (EMNG) i ultrazvuk perifernih nerava ( UZPN).
I za ove preglede je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled i specijalistički nalaz u kome se traži određeni pregled.
Tokom nedavne pandemije u zgradi u kojoj je smješteno Odjeljenje za neurologiju, je bio pripremljen izolatori za oboljele pacijente od COVID-19. Nakon detaljne dezinfekcije ovo Odjeljenje kao i Odjeljenja za pedijatriju te ginekologiju i akušerstvo , koja se također nalaze u ovom prostoru, rade u punom kapacitetu, kao prije pandemije.
Podsjećamo da se Opća bolnica prema preporuci Kriznog štaba Kantona Sarajevo i s obzirom na smirivanje situacije oko koronavirusa već od 18.maja ove godine vratila na stari režim pružanja zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata