000 CUM 2022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljena su 34 pacijenta, a 31 je otpušten iz Ustanove. Na Urgentnom centru je pregledano 89 pacijenata, od kojih je 4 primljeno na bolničko liječenje, a u Covid trijažnoj ambulanti opservirano je 6 pacijenata.
U Općoj bolnici jučer je ukupno bilo 1. 134 pregleda, među kojima je 287 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 142 Odsjeku za kliničku laboratoriju, 86 Kabinetu za ortopediju, 64 Kabinetu za otorinolaringologiju, 60 Kabinetu za akušerstvo, 54 Kabinetu za opću hirurgiju, 42 Kabinetu za urologiju, 39 Kabinetu za neurologiju, 48 Odsjeku za nuklearnu medicinu, 35 Savjetovalištu za dermatologiju ,24 Kabinetu za oftalmologiju, 23 Kabinetu za pedijatriju , 22 u Ambulanti za anesteziološke preglede, 16 Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, 15 Kabinetu za kardiologiju, 15 Kabinetu za gastroenteralnu endoskopiju, 13 Kabinetu za pulmologiju, 10 Kabinetu za ginekologiju, 10 Kabintetu za opću i internu medicinu itd.
U operacionim salama Opće bolnice jučer je urađeno 12 operacija i to 4 hitne i 8 planiranih , a na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo je rođeno 5 beba. Ukupno je pruženo 4. 503 zdravstvene usluge.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI