CTrad

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljeno je 37 pacijenata, a 32 su otpuštena iz ustanove. Na Urgentnom centru je pregledano 87 pacijenata, od kojih je 6 primljeno na bolničko liječenje, a u Covid trijažnoj ambulanti opservirano je 11 pacijenata.
U Općoj bolnici jučer je ukupno bilo 1.030 pregleda, među kojima je 265 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 134 Odsjeku za kliničku laboratoriju, 120 Kabinetu za ortopediju, 58 Kabinetu za opću hirurgiju, 50 Kabinetu za otorinolaringologiju,50 Savjetovalištu za dermatologiju, 39 Kabinetu za neurologiju, 24 Kabinetu za opću internu medicinu, 22 u Ambulanti za anesteziološke preglede, 19 Kabinetu za pulmologiju.
Na Kabinetu za gastroenteralnu endoskopiju, Kabinetu za pedijatriju i Kabinetu za oftalmologiju je urađeno po 17 pregleda, a po 16 je bilo na Kabinetu za akušerstvo i Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te 13 Odsjeku za nuklearnu medicinu , 10 na Kabinetu za kardiologiju, 10 u Savjetovalištu za dijabetes itd.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer su rođene 2 bebe, a u operacionim salama je urađeno 17 operacija i to 3 hitne i 14 planiranih. Ukupno je pruženo 4. 381 zdravstvena usluga.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI