20220609 083311

U okviru interne kontinuirane edukacije osoblja Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš „ predavanja su održali specijalisti anesteziologije dr. Ivan Keser i dr. Denis Imamović, a govorili su o Terapiji bola i savremenim načinima liječenja akutne i hronične boli koja doprinosi efikasnijem liječenju i boljem i kvalitetnijem životu pacijenata.
Također, je prezentiran i dosadašnji rad te planovi Ambulante za terapiju bola, koja je otvoren u ovoj zdravstvenoj ustanovi početkom aprila ove godine , a na raspolaganju je pacijentima utorkom od 8 do 14 sati i četvrtkom od 12 do 18 sati.
U ovu Ambulantu se mogu javiti pacijenti sa svim tipovima bola, bilo da se radi o akutnom, hroničnom, karcinomskom bolu ili neuropatskom bolu. Pacijenti mogu dobit individualizirani, multidisciplinarni i multimodalni pristup liječenju, koji uključuje optimalno planiranje farmakoloških i nefarmakoloških tehnika u kombinaciji sa minimalno invazivnim tehnikama te edukaciju bolesnika, redovno praćenje intenziteta bola i nuspojava, kao i procjenu zadovoljstva bolesnika.
Za ovaj pregled pacijenti se mogu naručiti svakim radnim danom od 08-14 sati na broj telefona: 033/285-182. Onkološki bolesnici, trudnice i djeca imaju prednost i primaju se bez naručivanja.
Bol je javnozdravstveni problem koji ima društvene, etičke zakonske i ekonomske posljedice. On predstavlja neugodni osjetni i emotivni doživljaj povezan sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva ili opisima u smislu takvog oštećenja. Procjenjuje se da je bol najčešći razlog zbog kojega bolesnici traže ljekarsku pomoć, iz toga razloga liječenje bola ima veliki praktični značaj jer se ljekari gotovo svih profila svakodnevno susreću s bolom. Hronična bol je bolest sama za sebe, poput visokog pritiska ili šećerne bolesti. Liječenje bolesnika sa hroničnim bolom, bilo kojeg uzroka, zahtijeva multimodalni pristup.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI