Dr. med. Muhidin Bećirević i dr. med. Emir Gušo 2I

Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , danas je prvi put izvedena ciljana Core biopsija promjene muskuloskeletnog sistema pod kontrolom ultrazvuka.
Ovaj zahvat su uradili dr. med. Emir Gušo i dr. med. Muhidin Bećirević, specijalisti radiologije. Uvođenjem ove dijagnostičke prakse omogućit će pacijentima da na minimalno invazivan način dođu do adekvatne dijagnoze, ,ali i do bržeg daljeg toka liječenja.
Core biopsija je uzimanje uzoraka tkiva iglom, i radi se pod kontrolom ultrazvuka i u lokalnoj anesteziji. Uzorak se šalje na patologiju, i u zavisnosti od rezultata planira se nastaavak liječenja.

Dr. med. Muhidin Bećirević i dr. med. Emir Gušo

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI